Ms. Thipphaphone Phothisane
The Winner of Business Plan Contest 2018
Japanese Language Division
The winner of 5s Activities at LJI
MBA 9 Graduation
Keieijuku program study tour in Japan
Closing of Start-up Program, 1st batch
Business Cafe
Japanese Class
Japanese Speech Contest 2018
Japanese Speech Contest 2018
Japanese New Year Festival 2018
JOCV Training Activities
Yamada Scholarship Study tour
Lao New Year 2018
previous arrow
next arrow
Slider
 

Laos Banana Boom

Asia Insight Video on Demand NHK WORLD

Laos is a small landlocked nation in Southeast Asia with a population of 6.5 million. Although 70% of the population of Laos still lives in rural villages, growing rice and raising livestock, a new affluence is being brought about by an increase of Chinese-run banana plantations. However, behind this success, a darker reality lurks. In this episode of Asia Insight, we take a look at Laos' Banana Boom.

Your image
Your image
Your image

ຂ່າວສານລ່າສຸດ    | ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ

Orientation and Scholarship Handover Ceremony ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນຈັດງານ ປະຖົມນິເທດ ແລະ ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ຂຶ້ນໃນຕອນແລງ ວັນທີ 19/09/2018 ໂດຍການເປັນປະທານຂ...

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2018 ນີ້, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຜົນງານການສຶກສາປະຈຳສົກສຶກສາ 2017-2018 ແລະຜ່ານແຜນການສຶກສາ 208-2019 ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ...

ດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄົມ ກັບ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົບຫົວຂໍ້ “ການຄິດຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງບໍລິ...

ໃນວັນທີ 24 ເດືອນ 8, 2018ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳລະຫວ່າງນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລິຊຶເມກັງ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກຫລັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ໃນການແລກປ່ຽນຄັ້ງນີ້ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທ...

ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມປະສົງແຈ້ງເຖິງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ຕ້ອງການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຊາບວ່າ ພວກເຮົາປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນເສັງທຽບເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ປະຈ...

ງານສຳມະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການຍິງ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດສຳມະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການແມ່ຍິງ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ການສຳມະນາດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນປີລະຄັ້ງ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການຍິງທີ່ປ...

ເວທີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານທຸລະກິດ ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2018 ໃນຫົວຂໍ້ "ທຸລະກິດຫຍັງທີ່ເຈົ້າຄວນຈະເຮັດ".ໃນການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ທາງສະຖາບັນໄດ້ເຊີນ ທ່ານ Takashi TSUNEKAWA ຊ່ຽວຊານ ໄຈກາ ທີ່ມີປະສ...

ກອງປະຊຸມປັບປຸງວຽກງານຂອງສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3-4 ສິຫາ 2018 ຢູ່ທີ່ ປາກຊັນ, ໂຮງແຮມໂຊກບຸນມາ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍ...

ຫຼັກສູດທີ່ຈະເປີດສອນໃນໄວໆນີ້

project management

ວິເຄາະໂອກາດທາງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ, ການວາງແຜນເພື່ອບັນລຸທຸລະກິດ, ການບໍລິຫານການຕະຫລາດ, ວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາຖານລູກຄ້າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ

ໄລຍະຮຽນ: 10-21/9/2018 (10 ວັນ)

EMC

ໄລຍະເວລາຮຽນ: ຕຸລາ 2018 - ມີນາ 2019
ໃນໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນຈະໄດ້ຮຽນເຕັມ 1 ອາທິດ
ເວລາຮຽນ: ຈັນ - ສຸກ (9:00 - 17:00)
ຄ່າຮຽນ: $2,000 / ຄົນ

ໄລຍະຮຽນ:  6 ເດືອນ

personal

ໄລຍະຮຽນ: ຕຸລາ 2018 - ມີນາ 2018
ເວລາຮຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະລາຍວິຊາ


ຄ່າຮຽນ: $300 / ຄົນ

ໄລຍະຮຽນ: 6 ເດືອນ

3 ເສົາຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Business course

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເປັນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລຫານ, ພະນັກງານບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານລັດ. ຫຼັກສູດບໍລຫານທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົບບໍລິຫານທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ....

Japanese Language course

ຫຼັກສູູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation). ຫຼັກສູດມາດຕະຖານ ຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເທີມແມ່ນ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ, ເປັນລະບົບ 3 ປີ....

Sample title

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
- ວັດທະນະທໍາລາວ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.....

ຄູ່ຮ່ວມມື

NUoL
JICA
Japan Foundation