previous arrow
next arrow
Slider

ຂ່າວສານລ່າສຸດ    | ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ

1st Joint Coordination Committee Meeting on the 5th Phase NUOL-JICA Cooperation for The Project for Capacity Development of Business Professionals and Networking through Laos-Japan Human Resource De...

ມອບ-ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ "ທັກສະການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າແບບຍີ່ປຸ່ນ" ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ, ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.ຫຼັກສູດນີ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເທື່ອທໍາອິດ ໂດຍໄດ້ນ...

Honda Y-E-S Award Orientation

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມກັບ 3 ຄະນະວິຊາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈັດພິທີປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບລາງວັັນຮອນດາສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກວິສະວະກອນໜຸ່ມຢູ່ ສປປ ລາວ. ມື້ທໍາອິດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15/06/2020 ຢູ່ທີ່ ຄະນະວິ...

ພິທີມອບຮັບຮ້ານອາຫານ ແລະ ລົດຕູ້Cafeteria and Minibus handover ceremonyທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກຽດຕາງໜ້າສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮັບເອົາຮ້ານອາຫານ ແລະ ລົດຕູ້ ຈາກການສະໜຸນຂອງ...

ຫຼັກສູດທີ່ຈະເປີດສອນໃນໄວໆນີ້

personal


ມື້ຮຽນ: 20-22/07/2020 (18 ຊົ່ວໂມງ)
ຄ່າຮຽນ: 750,000 ຕໍ່ ຄົນ 

personal


ໄລຍະຮຽນ: ຕຸລາ 2020 - ເມສາ 2021
ຄ່າຮຽນ: 2,100 ໂດລາ ຕໍ່ ຄົນ 

personal


ປິດຮັບສະໝັກ: 31/7/2020
ຄ່າຮຽນ: 28,600,000 ຕໍ່ ຄົນ 

3 ເສົາຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Your image
Business course

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເປັນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລຫານ, ພະນັກງານບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານລັດ. ຫຼັກສູດບໍລຫານທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົບບໍລິຫານທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ....

Your image
Japanese Language course

ຫຼັກສູູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation). ຫຼັກສູດມາດຕະຖານ ຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເທີມແມ່ນ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ, ເປັນລະບົບ 3 ປີ....

Your image
Sample title

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
- ວັດທະນະທໍາລາວ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.....

 

ຝຶກເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນນໍາພວກເຮົາ

EP 14. Lao & Japanese New Year

EP 13. Plan for sightseeing around Vientiane

ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່ຊ່ອງທາງ Youtube, LJI: Laos-Japan Institute

ຄູ່ຮ່ວມມື

JICA
JICA
Japan Foundation