Ms. Thipphaphone Phothisane
The Winner of Business Plan Contest 2018
Japanese Language Division
The winner of 5s Activities at LJI
Keieijuku program study tour in Japan
Closing of Start-up Program, 1st batch
Business Cafe
Japanese Class
Japanese Speech Contest 2018
Japanese Speech Contest 2018
Japanese New Year Festival 2018
JOCV Training Activities
Yamada Scholarship Study tour
Lao New Year 2018
previous arrow
next arrow
Slider
 

Laos Banana Boom

Asia Insight Video on Demand NHK WORLD

Laos is a small landlocked nation in Southeast Asia with a population of 6.5 million. Although 70% of the population of Laos still lives in rural villages, growing rice and raising livestock, a new affluence is being brought about by an increase of Chinese-run banana plantations. However, behind this success, a darker reality lurks. In this episode of Asia Insight, we take a look at Laos' Banana Boom.

Your image
Your image
Your image

ຂ່າວສານລ່າສຸດ    | ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ

女性起業家セミナーが開催されました! Go!Go! Women Entrepreneurs! ງານສຳມະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການຍິງ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ LJIのビジネスコース課では、起業家の女性に向け、成功している女性起業家の経験共有と起業家どうしの情 共有の として、女性起業家セミナーを年1回開催しています。 第三回となる今回は、日本から、飲食店の外国人受け入...

ເວທີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານທຸລະກິດ ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2018 ໃນຫົວຂໍ້ "ທຸລະກິດຫຍັງທີ່ເຈົ້າຄວນຈະເຮັດ".ໃນການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ທາງສະຖາບັນໄດ້ເຊີນ ທ່ານ Takashi TSUNEKAWA ຊ່ຽວຊານ ໄຈກາ ທີ່ມີປະສ...

ກອງປະຊຸມປັບປຸງວຽກງານຂອງສະຖາບັນ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3-4 ສິຫາ 2018 ຢູ່ທີ່ ປາກຊັນ, ໂຮງແຮມໂຊກບຸນມາ. ໃນກອງປະຊຸມດັງກວ່າກໍ່ມີ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິ...

ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດພັດທະນາທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນໍໍາທີ່ດໍາເນີນມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24/7 ຫາ 1/8/2018 ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນຂອງກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ກັບ ສະຖາບັນພັດທະນ...

ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2018 ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານເພື່ອການພັດທະນາ.ຫຼັກສູດນີ້ມີສຳມະນາກອນ 23 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງສຳມານາກອນກໍ່ແມ່ນມາຈາກກ...

On July 25, Cultural exchange event between teachers from Okinawa for overseas training and Japanese course students were organized at LJI. In the event, students lectured Lao language and talking abo...

ຫ້ອງສະໝຸດເດັກດົງປ່າແຫຼບເລີ່ມເປີດບໍລິການແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາເຖິງປີ 2018, ໄດ້ເລີ່ມເປີດຫ້ອງສະແດງທີ່ມີຊື່ວ່າ “Space D” ເຊິ່ງຈະວາງສະແດງກ່ຽວກັບ “ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນລາວ”. ທໍາອິດ, ຈະວາງສະແດງຮູບ “ເດັກນ້ອຍກ...

ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ສອຊ), ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ເພື່ອການຮວບຮວມ, ສ...

ຫຼັກສູດທີ່ຈະເປີດສອນໃນໄວໆນີ້

project management

ທັກສະສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ນໍາພາ ແລະ ບໍລິຫານຍຸກໃໝ່, 4 ລະດັບການນໍາພາ (ການນໍາພາຕົນເອງ, ທີມງານ, ອົງກອນ ແລະ ສັງຄົມ), ທຸກຄົນນໍາຄວາມແຕກຕ່າງເຂົ້າສູ່ອົງກອນ, ການຈັດຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມ

ໄລຍະຮຽນ: 27-31/8/2018 (10 ວັນ)

EMC

ໄລຍະເວລາຮຽນ: ຕຸລາ 2018 - ມີນາ 2019
ໃນໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນຈະໄດ້ຮຽນເຕັມ 1 ອາທິດ
ເວລາຮຽນ: ຈັນ - ສຸກ (9:00 - 17:00)
ຄ່າຮຽນ: $2,000 / ຄົນ

ໄລຍະຮຽນ:  6 ເດືອນ

personal

ໄລຍະຮຽນ: ຕຸລາ 2018 - ມີນາ 2018
ເວລາຮຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະລາຍວິຊາ


ຄ່າຮຽນ: $300 / ຄົນ

ໄລຍະຮຽນ: 6 ເດືອນ

3 ເສົາຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Business course

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເປັນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລຫານ, ພະນັກງານບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານລັດ. ຫຼັກສູດບໍລຫານທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົບບໍລິຫານທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ....

Japanese Language course

ຫຼັກສູູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation). ຫຼັກສູດມາດຕະຖານ ຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເທີມແມ່ນ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ, ເປັນລະບົບ 3 ປີ....

Sample title

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
- ວັດທະນະທໍາລາວ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.....

ຄູ່ຮ່ວມມື

NUoL
JICA
Japan Foundation