Ms. Thipphaphone Phothisane
The Winner of Business Plan Contest 2018
Japanese Language Division
The winner of 5s Activities at LJI
Keieijuku program study tour in Japan
Closing of Start-up Program, 1st batch
Business Cafe
Japanese Class
Japanese Speech Contest 2018
Japanese Speech Contest 2018
Japanese New Year Festival 2018
JOCV Training Activities
Yamada Scholarship Study tour
Lao New Year 2018
previous arrow
next arrow
Slider
 

LJ Coffee ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ກາເຟຫອມ, ຊາ, ນໍ້າປັ່ນ ແລະ ກະແລ້ມ ລໍຖ້າທ່ານຢູ່

ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນສວນຂອງສະຖາບັນລາວຍີປຸ່ນ
ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກວັນຈັນ - ວັນເສົາ 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ຂ່າວສານລ່າສຸດ    | ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ

ຫ້ອງສະໝຸດເດັກດົງປ່າແຫຼບເລີ່ມເປີດບໍລິການແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາເຖິງປີ 2018, ໄດ້ເລີ່ມເປີດຫ້ອງສະແດງທີ່ມີຊື່ວ່າ “Space D” ເຊິ່ງຈະວາງສະແດງກ່ຽວກັບ “ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນລາວ”. ທໍາອິດ, ຈະວາງສະແດງຮູບ “ເດັກນ້ອຍກ...

ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ສອຊ), ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ເພື່ອການຮວບຮວມ, ສ...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2018 ທາງສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼັກສູດການສອນພາສາລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນ (JOCV) ຈຳນວນ 7 ທ່ານ, ການຮຽນການສອນໃນຫຼັກນີ້ຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ປະມານ 3 ອາທິດ ແລະ ເນືອ...

ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ກຽດມາເປັນຜູ້ບັນຍາຍພິເສດ ໃນຫົວຂໍ້ “ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ” ສໍາລັບກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ຂອງໂຄງການ U...

LJI Business Management JournalVolume. 8, Published on July 2017, Page 48 Local firm’s Response to Global Financial Crisis: A Case of an Apparel Factory in Lao PDR Bounlouane Douangngeune1 & Sifon...

ສຳເລັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຫົວຂໍ້ ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການກາຍເປັນອົງກອນແຫ່ງຄວາມຮູ້ ສຳລັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ...

LJI Business Management JournalVolume. 8, Published on July 2017, Page 1 FinTech contribute to the advantage of backwardness -a case study of Laos - Nobuo Hirohata Abstract This paper ...

LJI Business Management JournalVolume. 8, Published on July 2017, Page 9 A Study on Public-Private Partnership in bridging skill supply and demand in the automotive industries in Lao PDR Maniphet ...

ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນທີ່ຈະເປີດສອນໃນໄວໆນີ້

Your image

ຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານ ຫຼື ບໍ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ, ຜູ້ເຂົ້າຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ໂຕອັກສອນ, ການອອກສຽງ, ສໍານວນຄໍາເວົ້າທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ
ໄລຍະຮຽນ:  16/7 - 29/8/2018 (40 ຊົ່ວໂມງ)

Your image

ຮຽນຮູ້ການວາງແຜນເປົ້າໝາຍຊີວິດໃນແຕ່ລະດ້ານ, ຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ຈຸດແຂງ ແລະ ສັກກະຍາພາບຂອງຕົນ ແລະ ວິທີການຮຽນຮູ້....


ໄລຍະຮຽນ: 6
-17/08/2018 (10 ວັນ)

Your image

ຮຽນສໍານວນ ແລະ ມາລະຍາດທີ່ໃຊ້ໃນທຸລະກິດ
ຟັງການບັນຍາຍຈາກບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເໝາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢາກເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ ແລະ ອົງກອນຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນອະນາຄົດ
ໄລຍະຮຽນ: 10/8 - 5/9/2018

ຫຼັກສູດໄລຍະຍາວທີ່ຈະເປີດສອນໃນໄວໆນີ້

Your image

ລະບົບຮຽນ 2 ປີ
ຮຽນວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ເວລາ 17:30-20:45 (ພາກຄໍ່າ)
ຫຼັກສູດນີ້ສອນເປັນພາສາອັງກິດ 50% ແລະ ພາສາລາວ 50%, ສອນໂດຍອາຈານຄົນລາວ ແລະ 
ຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນ
 

Your image

ໄລຍະຮຽນ: ຕຸລາ 2018 - ມີນາ 2019
ໃນເວລາ1 ເດືອນ ຈະໄດ້ຮຽນເຕັມ 1 ອາທິດ
ເວລາຮຽນ: ວັນຈັນ - ວັນສຸກ (9:00 - 17:00)
ຄ່າຮຽນ: $ 2,000 / ຄົນ / 7 ເດືອນ

Your image

ໄລຍະຮຽນ: ສິງຫາ 2018 - ມີນາ 2018
ເວລາຮຽນແມ່ນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະລາຍວິຊາ
ຄ່າຮຽນ: $ 500 / ຄົນ
(ມີທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ $ 200 /ຄົນ)
 

3 ເສົາຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Your image

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເປັນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລຫານ, ພະນັກງານບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານລັດ. ຫຼັກສູດບໍລຫານທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົບບໍລິຫານທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ....

Your image

ຫຼັກສູູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation). ຫຼັກສູດມາດຕະຖານ ຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເທີມແມ່ນ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ, ເປັນລະບົບ 3 ປີ....

Your image

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
- ວັດທະນະທໍາລາວ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.....

ຄູ່ຮ່ວມມື

NUoL
JICA
Japan Foundation