Japanese New Year Festival 2019
Japanese Class
Japanese Speech Contest 2018
previous arrow
next arrow
Slider

ຂ່າວສານລ່າສຸດ    | ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນານັກທຸລະກິດຍິງ ຄັ້ງທີ່ 4 ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2019, ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ການສໍາມະນາດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງກັນທຸກໆປີ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ຈຸດປ...

LBD and LJI signed MOU

【ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຮ່ວມກັນ /ラオス開発銀行とラオス日本センターがMOUを締結 / Lao Development Bank and Lao-Japan Human Resource Development Institute...

ສຳມະນາກອນຈາກຫຼາຍບໍລິສັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກສູດ ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນທີ່ທາງສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ແລະ ຫຼາຍທ່ານທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມໃນຫຼັກສູດນີ້ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສ້າງ ແລະ ຢາກມີທ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຫົວຂໍ້: ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮູບແບບພຶດຕິກໍາອົງກອນທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຂອງອົງກອນພາກລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຈັດໂດຍ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ...

Hanetsuki Game

Hanetsuki game was held at LJI on January 23rd. Hanetsuki is traditional Japanese badminton playing in the New Year.The winner enjoys painting black ink on the face of the losing person. This time is ...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກ ທີ 18/01/2019 ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ The Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI) ແລະ Laos-Japan Human Resource Development Institute (LJI) ຕ່າງໜ້າໂດຍຜູ້ອໍ...

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2019 ຜ່ານມານີ້, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ເດີນດ້ານໜ້າສະຖາບັນຕົນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວ...

ວັນທີ 12-13 ເດືອນທັນວາ 2018 ອາຈານຈາກສະຖາບັນລາວຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໄປຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ແນະນໍາວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ກິດຈະກໍາແມ່ນຫຼັງຈາກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ...

ຫຼັກສູດທີ່ຈະເປີດສອນໃນໄວໆນີ້

Start your business
ການຕະຫຼາດອອນລາຍ

ຄ່າຮຽນ: 850,000 ກີບ
ໄລຍະຮຽນ: 18-29/03/2019

personal

ການຕະຫຼາດທີ່ຕອບໂຈດລູກຄ້າ

ຄ່າຮຽນ: 850,000 ກີບ/ຄົນ
ໄລຍະຮຽນ: 13-24/05/2019

EMC

ຄ່າຮຽນ: 700,000 ກີບ/ຄົນ
ໄລຍະຮຽນ:  27-31/05/2019

3 ເສົາຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Business course

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເປັນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລຫານ, ພະນັກງານບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານລັດ. ຫຼັກສູດບໍລຫານທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົບບໍລິຫານທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ....

Japanese Language course

ຫຼັກສູູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation). ຫຼັກສູດມາດຕະຖານ ຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເທີມແມ່ນ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ, ເປັນລະບົບ 3 ປີ....

Sample title

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
- ວັດທະນະທໍາລາວ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.....

ຄູ່ຮ່ວມມື

NUoL
JICA
Japan Foundation