ຂ່າວສານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

 
Sample image

ຮຽນ MBA ຕ້ອງທີ່ LJI

ສລຍ ກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຊຸດໃໝ່

ຮັບແບບຟອມສະໝັກຈົນເຖິງວັນທີ 29/07/2022
 

ການບໍລິຫານຫ້ອງການຍຸກໃໝ່

ຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ

ເພື່ອຊອກຫາແນວທາງໃຫ້ການບໍລິຫານວຽກງານຫ້ອງການໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງລະບົບໃນການຈັດການ ແລະບໍລິຫານຫ້ອງການ, ຕຳແໜ່ງວຽກງານພາຍໃນຫ້ອງການເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານຈັດການເອກະສານ, ການແບ່ງງານ, ການບໍລິຫານເວລາ, ການຮ່ວມມືປະສານງານ, ການສື່ສານ, ການເຮັດວຽກເປັນທິມ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ລັກສະນະວຽກງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານ.

More details
 
ອ່ານຕໍ່

ການແຂ່ງຂັນຊິງລາງວັນຮອນດາ 2022

ງານແຂ່ງຂັນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກອນໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມເປີດຮັບແບບຟອມສະໝັກແລ້ວ. ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ!

ຮັບແບບຟອມສະໝັກຈົນເຖິງວັນທີ 17/08/2022
 

ເພື່ອແນໃສ່ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະດ້ານບໍລິຫານທຸະກິດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ, ຜູ້ຈັດການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການລັດ ໆລໆ

ອ່ານຕໍ່
ອ່ານຕໍ່
ອ່ານຕໍ່
 

ຫຼັກສູດນີ້ດໍາເນີນການຮຽນການສອນດ້ວຍຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ອາຈານຄົນລາວທີ່ມີປະສົບການສູງ. ຄິດອັດຕາສ່ວນພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການສອນຄື ພາສາລາວ 60% ແລະ ພາສາອັງກິດ 40%

Your image
 

ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສັງຄົມລາວທີ່ຕ້ອງການສຶກສາພາສາຍີປຸ່ນ, ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປີດຫຼັກສູດໃນປີ 2012 ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation)

 

ສລຍ ຈັດກິດຈະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍເປັນປະຈໍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນຂອງສອງຊາດ ລາວ-ຍີປຸ່ນ ຜ່ານການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທໍາ

Your image