Japanese New Year Festival 2019
Japanese Class
Japanese Speech Contest 2018
previous arrow
next arrow
Slider

News & Update    | Read All News

ກອງປະຊຸມສໍາມະນານັກທຸລະກິດຍິງ ຄັ້ງທີ່ 4 ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2019, ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ການສໍາມະນາດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງກັນທຸກໆປີ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ຈຸດປ...

LBD and LJI signed MOU

【ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳຮ່ວມກັນ /ラオス開発銀行とラオス日本センターがMOUを締結 / Lao Development Bank and Lao-Japan Human Resource Development Institute...

ສຳມະນາກອນຈາກຫຼາຍບໍລິສັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກສູດ ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນທີ່ທາງສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ແລະ ຫຼາຍທ່ານທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມໃນຫຼັກສູດນີ້ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສ້າງ ແລະ ຢາກມີທ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຫົວຂໍ້: ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮູບແບບພຶດຕິກໍາອົງກອນທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ຂອງອົງກອນພາກລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຈັດໂດຍ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ...

Hanetsuki Game

Hanetsuki game was held at LJI on January 23rd. Hanetsuki is traditional Japanese badminton playing in the New Year.The winner enjoys painting black ink on the face of the losing person. This time is ...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກ ທີ 18/01/2019 ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ The Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI) ແລະ Laos-Japan Human Resource Development Institute (LJI) ຕ່າງໜ້າໂດຍຜູ້ອໍ...

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2019 ຜ່ານມານີ້, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ເດີນດ້ານໜ້າສະຖາບັນຕົນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວ...

ວັນທີ 12-13 ເດືອນທັນວາ 2018 ອາຈານຈາກສະຖາບັນລາວຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໄປຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ແນະນໍາວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ກິດຈະກໍາແມ່ນຫຼັງຈາກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ...

Upcoming Courses

Your image
Online Marketing

Period: 18-19/03/2019 
Tuition fee: 500,000 Kip/person 

Your image

Marketing for customer service

Period: 13-24/04/2019
Tuition fee: 850,000 Kip/person

EMC

Period: 27-31/05/2019 
Tuition fee: 700,000 Kip/person

The Three Pillars of Laos-Japan Institute

Business course

The Laos-Japan Institute (LJI) offers business management courses such as the Practical Business course, Tailor-made course and the Customized course. A 2-year MBA...

Japanese Language course

The Japanese Language Program at LJI is aimed at developing human resources to be a bridge between Laos and Japan through Japanese language and culture. 

activity

Laos-Japan Institute regularly organizes various exchange activities to promote mutual understanding and strengthen the relationships between Lao and Japanese people.

Cooperation with

NUoL
JICA
Japan Foundation