ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສັງຄົມລາວທີ່ຕ້ອງການສຶກສາພາສາຍີປຸ່ນ, ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປີດຫຼັກສູດໃນປີ 2012 ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation)
ຫຼັກສູດມາດຕະຖານແມ່ນຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໃນ 1 ເທີມ ເທົ່າກັບ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ. ຫ້ອງຮຽນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ (B1-B3) ຈົບລະດັບນີ້ແມ່ນ 3 ປີ. ເພື່ອຍົກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງແນະນໍາຫ້ອງຮຽນລະດັບປານກາງ (In1-In3) ໃຊ້ເວລາຮຽນ 1 ປີ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີໂອກາດຫຼາຍຢ່າງອີກສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮຽນເກັ່ງ ແລະ ມີຄະແນນດີ ເຊັ່ນ ການໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ, ໄປທັດສະນະສຶກສາ, ໂອກາດໃນການຮັບທຶນຮຽນຟຼີ. ນອກຈາກນີ້, ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນຍັງເປີດສອນພາກພັກແລ້ງ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ແກ່ອົງກອນ ຫຼຶ ບໍລິສັດ ອີກດ້ວຍ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງຫຼັກສູດ

Your image
Your image
Your image
Your image
Your image


ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຕ້ອງທີ່ ສລຍ

ຫຼັກສູດປົກກະຕິ

ຊ່ວງເວລາເປີດຫຼັກສູດ: ກັນຍາ - ມັງກອນ ແລະ ມີນາ – ກໍລະກົດ (1 ເທີມ = 4.5 ເດືອນ)
Your image

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ 1 (B1, B2, B3) / JLPT N5
“ມາລຶໂຄະໂຕະ” ແມ່ນການຮຽນຮູ້ທັງພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສາມາດໃຊ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າໃນການສື່ສານໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ການເຮັດວຽກ, ການຊື້ເຄື່ອງ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະດູການ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສະພາບຕົວເມືອງຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ສາມາດອ່ານຂຽນໂຕຄັນຈິໄດ້ປະມານ 100ໂຕ.

Your image

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ 2 (B4, B5, B6) / JLPT N4
 ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈ, ປະສົບການ, ຄວາມຝັນ, ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຄວາມປະທັບໃຈຂອງຕົນເອງ. ສາມາດໂອ້ລົມຢ່າງສຸພາບ ແລະ ສະແດງອອກຢ່າງເປັນກັນເອງກັບຄູ່ສົນທະນາ. ສາມາດອ່ານຂຽນໂຕຄັນຈິໄດ້ປະມານ 300ໂຕ.

Your image

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະດັບກາງ 1 (In1) / JLPT N4 - N3
ຈັດແຈງຮູບປະໂຫຍກເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເພີ່ມທັກສະການນຳໃຊ້. ເພີ່ມທັກສະການອ່ານ, ການຟັງເພື່ອກຽມສຳລັບຮຽນລະດັບກາງ. ສາມາດອ່ານຂຽນໂຕຄັນຈິໄດ້ປະມານ 350ໂຕ.

Your image

ລະດັບກາງ 2 (In2, In3) / JLPT N3
ສາມາດສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທົ່ວໄປໃນສັງຄົມ. ສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການຟັງແລະການອ່ານ. ສາມາດເຂົ້າໃຈໂຕຄັນຈິໄດ້ປະມານ 500ໂຕ.

ຫຼັກສູດກຽມສໍາລັບຫຼັກສູດປົກກະຕິ

ເປັນຫຼັກສູດສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ. ເນື້ອໃນແມ່ນອ່ານ, ຂຽນຕົວອັກສອນຮິລະງະນະ, ຄະຕະກະນະ ແລະ ບົດສົນທະນາງ່າຍໆໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຫ້ອງກຽມແລ້ວສາມາດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຫ້ອງປົກກະຕິໄດ້.

Your image

ຫຼັກສູດພິເສດ

ຫຼັກສູດໄລຍະພັກແລ້ງ

ເປັນຫຼັກສູດທີ່ເປີດຊ່ວງພັກແລ້ງ ເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນແນໃສ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ-ປາຍທີ່ຢາກສຳພັດພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ.

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ສອນພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຮງຮຽນຫຼື ທຸລະກິດ, ມີການຈັດສົ່ງອາຈານໄປສອນເຖິງສະຖານທີ່, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດ. ໂທ: (+856-30) 5210746

Your image

ການແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ທຸກໆປີ, ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເວົ້າພາສາຍີປຸ່ນເກັ່ງ ສາມາດສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງລາຍການ ແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ຜູ້ຊະນະເລີດລາງວັນທີ 1 ລະດັບກາງ (Intermediate) ຈະໄດ້ເປັນໂຕແທນປະເທດລາວ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນລະດັບອາຊຽນ

Your image
 

ອາຈານພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີປະສົບການສູງ

All of them are expertise in Japanese Language

Your image
ອຈ. ໝອນເພັດ

In1, In2 & In3

Your image
ອຈ. ວິຖຸນາ

B2 & B3

Your image
ອຈ. ມະລິຈັນ

B1, B2, B3 & B4

Your image
ອຈ. ທອງຂັນ

B3 & B4

Your image
ອຈ. ວິຍະເກດ

B1

Your image
ອຈ. ແສງອາລຸນ

B4 & B5

Your image
ອຈ. ແສງດາວ

B2

Your image
ອຈ. ແກ້ວລະຄອນ

B5

ວີດີໂອຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

EP1: Greeting words
EP2: Introduce yourself
EP3: Invite your friend to have lunch together
EP4: Ordering food at a restaurant

EP5: Food tastes

EP6: Asking and giving for direction
EP7: Invite your friend to a party
EP8: Birthday wish
EP9: Talking with new friend
EP10: Grab a taxi
EP11: Shopping
EP13: Plan for sightseeing around Vientiane
EP14: Lao & Japanese New Year
EP15: Talking about goal in 2020