ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ , ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮຽນຮູ້ - ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

souksakhone

ສຸກສາຄອນ
ແສງສຸລິວົງ

ຮອງອໍານວຍການ

 

ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ

ຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ , ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮຽນຮູ້ - ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

bounsong

ບຸນສົງ
ຂັນທະລີ

ຫົວໜ້າພະແນກ

laddaphone

ລັດດາພອນ
ຂັນຕິຍະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

kongchay

ກົງໃຈ
ສິນໂນລັກ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

viengsavanh

ວຽງສະຫວັນ
ຂຸນນປະເສີດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ

sengdao

ແສງດາວ
ມິ່ງບຸບຜາ

ໜ່ວຍງານບັນຊີ-ການເງິນ

sengsathid

ແສງສະຖິດ
ພອນປະເສີດ

ໜ່ວຍງານຫໍສະໝຸດ

vongvilay

ໜ່ວຍງານອຸປະກອນ

 

ພະແນກຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ , ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮຽນຮູ້ - ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

khamphouy

ຄໍາຜຸຍ ວິໄລສຸກ

ວ່າການຫົວໜ້າພະແນກ

johnny

ຈ່ອນນີ້ ແພງວົງສາ

ໜ່ວຍງານກິດຈະກໍານອກຫຼັກສູດ

thongdam

ທອງດໍາ ວົງສຸວັນ

ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ

phewphaivanh

ຜິວໄພວັນ ບຸນມີໄຊ

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ

 

ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຫຼັງປະລິນຍາຕີ

ຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ , ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮຽນຮູ້ - ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

sengaloun

ແສງອາລຸນ
ຄອງຫຼ້າຫຼຽນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

souaychanta

ສວຍຈັນຕາ
ຣາຊະກຸນ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ

phoulathsamee

ພູລັດສະໝີ ເພັດພານູລາດ

ໜ່ວຍງານຫຼັກສູດ

bounthong

ບຸນຖອງ
ໄຊຍະລາດ

ໜ່ວຍງານຫຼັກສູດ

 

ພະແນກແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ

ຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ , ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮຽນຮູ້ - ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

somphone
ປອ. ສົມພອນ
ພັນຄໍາ

ຫົວໜ້າພະແນກ

viengamphay
ວຽງອໍາໄພ
ສີຈັນທອງທິບ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ladsamy

ລັດສະໝີ
ພົງສະຫວັດ

ໜ່ວຍງານແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ

keolakhone

ແກ້ວລະຄອນ
ຈັນໄຕທິບ

ໜ່ວຍງານແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ

phitsamay

ພິດສະໄໝ
ເພັດວິໄຊ

ເລຂາ

 

ພະແນກຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ , ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮຽນຮູ້ - ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

monephet
ໝອນເພັດ
ຂັນທະວົງໄຊ

ຫົວໜ້າພະແນກ

vithouna

ວິຖຸນາ
ແສງຄໍາຢອງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

malychanh

ມະລີຈັນ ສຸຣິເດດ

ອາຈານສອນ

thongkhan

ທອງຂັນ
ແກ້ວແກ່ນຈັນ

ອາຈານສອນ

viyaked

ວິຍະເກດ
ວໍລະຈິດ

ອາຈານສອນ

 

ທີມງານ JICA ປະຈໍາຢູ່ ສລຍ

ຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ , ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮຽນຮູ້ - ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

okawa
ນາໂອໂຕະ
ໂອກະວະ

ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ

chigusa

ຈິກຸຊະ
ເຊກິ

ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ

bounta

ບຸນຕາ
ມະນີວັນ

ເລຂາໂຄງການ

goto

ມາຊາໂຕຊິ
ໂກໂຕະ 

ອາສາສະໝັກໂຄງການ JOCV

 

ທີມງານມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (JF) ປະຈໍາຢູ່ ສລຍ

ຫ້າວຫັນ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ , ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮຽນຮູ້ - ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

katto
ຮິໂຕມິ
ຄັດໂຕະ 

ຊ່ຽວຊານພາສາຍີ່ປຸ່ນ

yuki
..
ອາກິລະ 

ຜູ້ປະສານງານສູນພາສາ

 

ພະນັກງານທີ່ກໍາລັງສຶກສາຕໍ່

ອົດທົນ, ພາກພຽນ, ຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າ-ຮໍ່າຮຽນ ເພື່ອນໍາປະລິນຍາກັບມາສູ່ສະຖາບັນ

malayphone
malayphone
ມະໄລພອນ
ສອນພະຈັນ

ປະລິນຍາເອກ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

niloud

ປະລິນຍາໂທ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

Your image