Laos-Japan Institute

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ | ラオス日本センター

🇯🇵ຂໍອະນຸຍາດຜູ້ຮັບຜິບຊອບບໍລິສັດນີ້ແລ້ວສາມາດລົງສັງຄົມອອນລາຍໄດ້.​ ມື້ນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ Seki Furniture ເປັນບໍລິສັດຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ຂາຍດີອັນດັບ 1 ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນຕິດຕໍ່ກັນ 9 ປີ ແລະ ປະທານບໍລິສັດ SEKI Fumihiko (ອາຍຸ 79 ປີ)​ ບໍລິຫານບໍລິສັດ ເປັນໄລຍະເວລາ 54 ປີ ບໍ່ເຄີຍຂາດທຶນ, ໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລຕິດຕໍ່ລຽນກັນ 54 ປີ.​ 🇯🇵
🇯🇵ເໜືອກ່ວາປະສົບການ ແລະ ເໜືອກ່ວາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້,​ ແມ່ນພະລັງສ້າງແຮງຈູງໃຈຂອງທ່ານປະທານ SEKI Fumihiko ນັ້ນເອງ....
🇯🇵ເຄັດລັບໃນການບໍລິຫານໃຫ້ມີກໍາໄລຕິດຕໍ່ກັນ 54 ປີນີ້ແລ້ວຄູເຊັ່ງຈະເລົ່າໃຫ້ຟັງຕອນມີໂອກາດ🇯🇵
 
hars2.jpg
hars1.jpg
hars4.jpg