Laos-Japan Institute

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ | ラオス日本センター

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມກັບອາສາສະໝັກຈາກໂຄງການ JOCV ຈັດງານບຸນທະນະບະຕະຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງວາງສະແດງຂອງ ສລຍ ໃນວັນສຸກ ທີ 5/8/2022. ພາຍໃນງານໄດ້ມີກິດຈະກໍາຫຼາຍໆຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂຽນຄໍາອວຍພອນຫ້ອຍໃສ່ຕົ້ນໄຜ່, ການເຮັດວີຍີ່ປຸ່ນ, ການພັບເຈ້ຍ, ຂາຍຜ້າແພ ແລະ ການຈັດສະແດງຂໍ້ມູນການໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

296801510 436394665197198 5842782124373754150 n296901896 436397965196868 4860046722725793188 n

296523214 357814033214141 5282713306364360558 n