ການນຳໃຊ້ຊອບແວເຂົ້າໃນການວິໄຈ

ເທັກນິກການເລືອກສະຖິຕິຕ່າງໆທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສຳລັບບົດຄົ້ນຄວ້າ(ບົດວິໄຈ).  ເທັກນິກການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື Input ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ SPSS.

ຂໍ້ມູນຫຼັກສູດ:

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ:

ເທັກນິກການເລືອກສະຖິຕິຕ່າງໆທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສຳລັບບົດຄົ້ນຄວ້າ

ເທັກນິກການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື Input ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ SPSS

ເທັກນິກການກວດສອບຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມ SPSS

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສະຖິຕິພັນລະນາ

ການອະທິບາຍແປຄວາມໝາຍ ແລະ ການນຳສະເໜີຜົນຂອງການວິໄຈ

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

 ເທັກນິກການເລືອກສະຖິຕິຕ່າງໆທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນສຳລັບບົດຄົ້ນຄວ້າ(ບົດວິໄຈ).  ເທັກນິກການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື Input ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ SPSS.  ເທັກນິກການກວດສອບຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມ SPSS.  ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສະຖິຕິພັນລະນາ ເຊັ່ນ: Frequencies, Parentage, Mean,...ດ້ວຍໂປຣແກຣມSPSS.  ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສະຖິຕິອ້າງອີງ ເຊັ່ນ: ການທົດສອບສົມມຸດຖານT-test, F-test, Chi-Square,...ດ້ວຍໂປຣແກຣມ SPSS.  ການແປຜົນຈາກການວິເຄາະ, ການອະທິບາຍແປຄວາມໝາຍ ແລະ ການນຳສະເໜີຜົນຂອງການວິໄຈ.

timelineໄລຍະເວລາ:

5 ວັນ (15 ຊົ່ວໂມງ)

av_timerໃຊ້ເວລາຮຽນ:

3 ຊົ່ວໂມງ/ມື້

timelapseເວລາຮຽນ:

ຈັນ - ສຸກ (17:30 - 20:30 ພາກຄໍ່າ)

placeສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

peopleຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ

 ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ລາວ

ຄ່າຮຽນ:

750,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

ວິທະຍາກອນ

ເປັນອາຈານສອນທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 15 ປີ ດ້ານສະຖິຕິການ ວິໄຈ, ການວິໄຈການຕະຫຼາດ ແລະ ບໍລິຫານການເງິນ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ເພິ່ນໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ສາຂາບໍລິຫານການເງິນ ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ສປ. ຈີນ.