ການບໍລິຫານຫ້ອງການຍຸກໃໝ່

ເພື່ອຊອກຫາແນວທາງໃຫ້ການບໍລິຫານວຽກງານຫ້ອງການໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງລະບົບໃນການຈັດການ ແລະບໍລິຫານຫ້ອງການ

ຂໍ້ມູນຫຼັກສູດ:

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ:

ການບໍລິຫານວຽກງານຫ້ອງການໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບ

ຂົ້າໃຈເຖິງລະບົບໃນການຈັດການ ແລະບໍລິຫານຫ້ອງການ

ຕຳແໜ່ງວຽກງານພາຍໃນຫ້ອງການ

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ເພື່ອຊອກຫາແນວທາງໃຫ້ການບໍລິຫານວຽກງານຫ້ອງການໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງລະບົບໃນການຈັດການ ແລະບໍລິຫານຫ້ອງການ, ຕຳແໜ່ງວຽກງານພາຍໃນຫ້ອງການເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານຈັດການເອກະສານ, ການແບ່ງງານ, ການບໍລິຫານເວລາ, ການຮ່ວມມືປະສານງານ, ການສື່ສານ, ການເຮັດວຽກເປັນທິມ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ລັກສະນະວຽກງານຂອງຜູ້ບໍລິຫານ.

timelineໄລຍະເວລາ:

2 ວັນ (12 ຊົ່ວໂມງ)

av_timerໃຊ້ເວລາຮຽນ:

6 ຊົ່ວໂມງ/ມື້

timelapseເວລາຮຽນ:

ຈັນ - ອັງຄານ (9:00 - 16:00)

placeສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

peopleຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ

 ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ລາວ

ຄ່າຮຽນ:

600,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

dr.latsamee

ປທ. ສຸກສາຄອນ ແສງສຸລິວົງ

ວິທະຍາກອນ

ເປັນອາຈານສອນທີ່ມີປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສຳເລັດການສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.