ຫ້ອງສະໝຸດ  

ພວກເຮົາເປີດໃຫ້ບໍລິການທັງບຸກຄົນພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ

Library5
ເວລາເປີດບໍລິການ

ຈັນ ເຖິງ ສຸກ  8:30 - 18:30 (ລວມທັງພັກທ່ຽງ)
ປິດບໍລິການໃນວັນເສົາ-ອາທິດ ແລະ ມື້ພັກລັດຖະການ

ແຈ້ງການເປີດ ຫຼື ປິດບໍລິການຫ້ອງສະໝຸດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມໄດ້ນໍາໜ້າເຟດບຸກຂອງສະຖາບັນ

library3
ສິ່ງທີ່ເຮົາມີຕອບສະໜອງທ່ານ

ຫ້ອງສະໝຸດຂອງພວກເຮົາມີປຶ້ມຫຼາຍກວ່າ 18,651 ຫົວ, ວາລະສານ, ໜັງສືພິມ ເອກະສານ, ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ບົດວິທະຍານິພົນ, ບົດສອບເສັງເກົ່າທີ່ເສັງໄປຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ທຶນການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ແລະ ຊີດີ, ວີຊີດີ ດີວີດີ ຕ່າງໆ ໃນຫຼາຍສາຂາວິຊາຮຽນ. ຫ້ອງອ່ານປຶ້ມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ງຽບ ແລະ ເຢັນສະບາຍ.

library1
ແນະນໍາປຶ້ມໃໝ່ໃນເດືອນ 5

ໂອຊາກ້າ, ເປັນປຶ້ມທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເມືອງໂອຊາກ້າ ຖ້າທ່ານໄດ້ລອງອ່ານປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຢາກໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນຂຶ້ນມາທັນທີ.

Your image

ຄົ້ນຫາປຶ້ມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວ ພຽງປາຍນິ້ວ ດ້ວຍໂປຼແກຼມ PMB

ຊຶ່ງເປັນໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນປຶ້ມ, ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ, ການຄົ້ນຫາເອກະສານໃນຫ້ອງສະມຸດ ແລະ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການບັນທຶກ ຂໍ້ມູນ ການຢືມ - ການສົ່ງ.