ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2018 ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຄະນະສຶກສາສາດ ແລະ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ປະກອບມີການແນະນຳກ່ຽວກັບວັດທະນນະທຳຍີ່ປຸ່ນ, ການທັກທາຍ ແລະ ການຊົງຊາແບບຍີ່ປຸ່ນ

More Release News

  • LJI signed MOU with LNCCI for promoting cooperation in giving supports to business sector in Laos

  • ບຸນປີໃໝ່ຍີ່ປຸ່ນປະຈຳປີ 2019 "Japanese New Year Festival 2019"

  • ແນະນໍາວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

  • ຮຽນຮູ້ເລື່ອງວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ