ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

 

ຫ້ອງສະຫມຸດ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມີປື້ມເຂົ້າມາໃຫມ່ຂອງເດືອນກໍລະກົດ 2018.
ທ່ານສາມາດພົບເຫັນປື້ມຕ່າງໆຂອງຍີ່ປຸ່ນເຊັ່ນ: ປຶ້ມວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ, ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ໄວຍາກອນ, kanji …), ປື້ມທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ປື້ມຄູ່ມືແນະນຳແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ປືຶ້ມແນະນຳຮ້ານ café ທີ່ໜ້າຮັກ ແລະ ຍັງມີຫຼາກຫຼາຍປຶ້ມທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ທ່ານໄດ້ອ່ານ ແລະ ສາມາດຢືມກັບບ້ານໄດ້.
* ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຫ້ອງສະໝຸດ…ປຶ້ມທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຍັງລໍຖ້າທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງສະຫມຸດຂອງ ສະຖາບັນລາວຍີ່ປຸ່ນ.

--------------------
Now, LJI library has new books of July 2018.
You can find many Japanese books such as : Japanese culture books, Japanese language (grammar, kanji…), Japanese traveling or guide books, Japanese café book and other books interested. 
We are looking forward to seeing you at the LJI library.
--------------------
今月も図書館に新しい本が入りました。 
日本の最新カルチャーを紹介した本からことわざや漢字が学べる本まで沢山揃っています。
ぜひ、新しい本を手に取り、読書に励みましょう!

l1

l2

l3

l4