ກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ

LJI regularly organizes various exchange activities to promote mutual understanding and strengthen the relationships between the Lao and Japanese people.

ວັດທະນະທໍາລາວ

Cooking, Wearing Lao Suit

Your image

ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ

New Year Festival, Dance, Cooking

Your image

ກິດຈະແລກປ່ຽນສໍາລັບນັກສຶກສາ

Study in Japan Fair, Coordinating Study Tour in Laos for Japanese Universities

Your image

ການສະແດງວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ

Your image

ການຮ່ວມມືໂຄງການ Honda Y-E-S

Your image

ຈັດຝຶກອົບຮົມພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວສໍາລັບອາສາສະໝັກ JICA

Your image

ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າ ຊຸດຢູກາຕະ (Yukata)

Your image