ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

Dr. Bounlouane

ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ

ອໍານວຍການ

Somchay

ອຈ. ສົມໃຈ ເພັດລໍາພັນ

ຮອງອໍານວຍການ

Dr. Phanhpakit

ປອ. ພັນປະກິດ ອ່ອນພັນດາລາ

ຮອງອໍານວຍການ

ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງລວມ

ປະກອບດ້ວຍ 3 ໜ່ວຍງານ

Souksakhone

ສຸກສາຄອນ 
ແສງສຸລິວົງ  

ຫົວໜ້າພະແນກ

Laddaphone

ລັດດາພອນ
ຂັນຕິລາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Viengsavanh

ວຽງສະຫວັນ
ຄຸນປະເສີດ 

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ

Phewphaivanh

ຜິວໄພວັນ
ບຸນມີໄຊ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບັນຊີ

Tongdamu

ທອງດໍາ ວົງສຸວັນ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໂຄສະນາ-ປະຊາສໍາພັນ

Phitsamay

ພິດສະໄໝ
ເພັດວິໄຊ

ເລຂານຸການ

Vongvilay

ວົງວິໄລ ວົງເດືອນ

ພະນັກງານ IT

ພະແນກຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ

ປະກອບດ້ວຍ 3 ໜ່ວຍງານ

Souksakhone

ອຈ. ລີປາເອ່ຍ ບົວປາວ

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

Viengamphay

ວຽງອໍາໄພ ສີຈັນທອງທິບ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

Latsamy

ປອ. ລັດສະໝີ ວົງແສງຈັນ 

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ 

Phoulathsamee

ພູລັດສະໝີ ເພັດພານູລາດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ

Jonny

ຈອນນີ້ ແພງວົງສາ

Head of Administration Unit

Khamphouy

ຄໍາຜຸຍ ວິໄລສຸກ

Head of Academic Exchange Unit

Kongchay

ກົງໃຈ ສິນໂນລັກ 

ພະນັກງານພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

ພະແນກແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ ແລະ ຫໍສະໝຸດ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Bounsong

ບຸນສົງ ຂັນທະລີ 

ຫົວໜ້າພະແນກ

Malayphone

ມະໄລພອນ ສອນພະຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

Ladsamy

ລັດສະໝີ ພົງສະຫວັດ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ

Souaychanta

ສວຍຈັນຕາ ລາຊະກຸນ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຫໍສະໝຸດ

Sengsahid

ແສງສະທິດ ພອນປະເສີດ

ພະນັກງານຫໍສະໝຸດ

ພະແນກຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Moneohet

ມອນເພັດ ຂັນທະວົງໄຊ

ຫົວໜ້າພະແນກ

Vithouna

ວິຖຸນາ ແສງຄໍາຍອງ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານ

Sengdao

ແສງດາວ ມິ່ງບຸຜາ 

ພະນັກງານ

Malychanh

ມະລີຈັນ ສຸລິເດດ

ພະນັກງານ

Keolakhone

ແກ້ວລະຄອນ ຈັນໄຕທິບ

ພະນັກງານ

viyaket

ວິຍະເກດ

ພະນັກງານ

Fujitani

Hisako 
FUJITANI 

ອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

Fujitani

Yukiko
KATO

ອາຈານສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ທີມງານອົງການ JICA ປະຈໍາຢູ່ ສລຍ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Suzuki

Yasujiro SUZUKI 

Chief Advisor

Sato

Yutaka SATO 

Project Coordinator

Bounta

Bounta MANIVANH 

Project Secretary

ທີມງານມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (JF) ປະຈໍາຢູ່ ສລຍ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Sawano

Noriko SAWANO 

Coordinator of JF Language Course

Suzuki Chiaki

Chiaki SUZUKI

Japanese Language Expert

ອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກສາຝຶກງານ

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Yohei

Yohei SUZUKI

ອາສາສະໝັກ JOCV

Tomoya Miyazaki

Tomoya MIYAZAKI

ນັກສຶກສາຝຶກງານ

ພະນັກງານທີ່ກໍາລັງສຶກສາຕໍ່

The team pulled together very well, whatever we tried worked.

Southanom

ສຸດຖະໜອມ ພິນສະຫວັດ

ສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາເອກ 
ຢູ່ປະເທດໄທ

Somphone

ສົມພອນ ພັນຄໍາ

ສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາເອກ
ຢູ່ຫວຽດນາມ

Thongkhan

ທອງຂັນ ແກ້ວແກ່ນຈັນ

ສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາໂທ
ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

Bounthong

ບຸນຖອງ ໄຊຍະລາດ

ສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາໂທ
ຢູ່ຫວຽດນາມ

Sengaloun

ແສງອາລຸນ
ຄອງລະລຽນ 

ສຶກສາຕໍ່ປະລິນຍາໂທ
ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ

ສະຖິຕິພະນັກງານ

ອັບເດດລ່າສຸດເມື່ອ 30 ເມສາ 2018
0ພະນັກງານທັງໝົດ
0ລັດຖະກອນ
0ທີມງານ JICA
0ທີມງານ Japan foundation
0ສັນຍາຈ້າງ
0ກໍາລັງສຶກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດ
Your image