ຂໍ້ຄວາມຈາກ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

 

ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ 

ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຈາກໃຈຈິງທີ່ທຸກທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງ ສລຍ, ໂດຍຜ່ານການດຳເນີນຫຼັກສູດ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນ ພວກເຮົາຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ສລຍ ຈະກາຍເປັນສູນກາງແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ໃນການສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງປະຊາຊົນທັງສອງຊາດ ລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ເພື່ອຊ່ວຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະເທດລາວ ໃນຍຸກແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງອາຊຽນ ແລະ ສລຍ ຈະກາຍເປັນເວທີສຳລັບການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງສອງຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະມີຄົນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ສະຖາບັນ ບັນລຸວິໄສທັດທີ່ຈະກາຍເປັນສູນກາງແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງມິດຕະພາບແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.

Sample image
 
Suzuki-san

ທ່ານ ຢາສຸຈິໂຣະ ສຸຊູກິ

ທີ່ປຶກສາຈາກອົງການ JICA

ໃນໄລຍະ 9 ປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາແລ້ວ 248 ຄົນ ຈາກຫຼັກສູດປະລິນຢາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນ ນອກຈາກນີ້ ສະຖາບັນຍັງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນບຸກຄະລາກອນໃນພາກທຸລະກິດ ຈຳນວນ 5,000 ກວ່າຄົນ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 16 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໃນອະນາຄົດກໍ່ຫວັງວ່າສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈະກາຍເປັນສູນກາງສຳລັບປະສານງານລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດຂອງປະເທດລາວ ດ້ວຍການສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ແຂງແກ່ນ ລະຫວ່າງຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຈາກຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມທັງສາມາດສະໜັບສະໜຸນບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີການຂະຫຍາຍການປະກອບທຸລະກິດຢູ່ປະເທດລາວ, ພວກເຮົາສາມາດແນະນຳຜູ້ສຳເລັດຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃຫ້ເປັນພັນທະມິດທາງທຸລະກິດ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນບຸກຄະລາກອນທີ່ສາມາດສຶ່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ ດ້ວຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຄື່ອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາ. ຫວັງວ່າບັນດາທ່ານຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.