Slider

ຂ່າວສານລ່າສຸດ    | ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ

Business plan contest 2019

ສຳເລັດລົງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍກັບການແຂ່ງຂັນແຜນທຸລະກິດປະຈຳປີ 2019, ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ອົງການໄຈກາ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນ ປະທານເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ສຈ. ...

LJI retreat 2019

The 4th Retreat meeting of Lao-Japan Human Resource Development Institute was held on June 7-9, 2019 at Nam Theun hydropower 2, Nakai, Khammuan Province. Honor President of the Conference by Assoc. Pr...

Lao Entrepreneurship day 2019

ເທດສະການສົ່ງເສີມການພັດທະນານັກທຸລະກິດລາວ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2019 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດງານໂດຍ ທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ, ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາ...

専任日本語教師募集

・募集人数:2名 ・応募条件:   1)以下のうちいずれかを満たす方 ・大学(大学院)にて日本語教育を主専攻もしくは副専攻された方    ・日本語教師養成講座420時間修了者 ・日本語教育能力検定試験合格者    2)基礎パソコンスキル(word, excel, power point等)を有する方(授業ではpower pointを使用)    3)心身共に健康であり、途上国の生活に...

ເທດສະການສົ່ງເສີ່ມການພັດທະນານັກທຸລະກິດລາວLAO ENTREPRENEURSHIP DAY 2019ວັນທີ: 24/05/2019, ເວລາ: 8:00-16:00 ໂມງສະຖານທີ່/venue:ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດThe Main Hall of the National University of ...

ວັນເສົາ ທີ 6 ເມສາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຮຸ່ນທີ 11 ຂອງ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂຶ້ນ ໂດຍການລະດົມເງິນກັນພາຍໃນຫ້ອງເພື່ອນໍາໄປຊື້ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ເຄື...

9th Joint Coordination Committee Meeting

ສຳເລັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືຄັ້ງທີ 9 ກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາພາກເອກະຊົນແລະການລົງທຶນຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນສປປລາວຜ່ານ LJI ແລະ ການເຊັນບົດບັນທຶກໂຄງການເພື່ອການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຜ...

ຫຼັກສູດທີ່ຈະເປີດສອນໃນໄວໆນີ້

Your image

ຮຽນຮູ້ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍ SME ແລະ ທະນາຄານ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍ
ໄລຍະຮຽນ: 29/04 - 27/05/2019
ຄ່າຮຽນ: US$ 50 ຕໍ່ ຄົນ 

ຄິກເພື່ອອ່ານຕື່ມ

3 ເສົາຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Your image
Business course

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເປັນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລຫານ, ພະນັກງານບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານລັດ. ຫຼັກສູດບໍລຫານທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົບບໍລິຫານທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ....

Your image
Japanese Language course

ຫຼັກສູູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation). ຫຼັກສູດມາດຕະຖານ ຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເທີມແມ່ນ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ, ເປັນລະບົບ 3 ປີ....

Your image
Sample title

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
- ວັດທະນະທໍາລາວ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.....

 

ຝຶກເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນນໍາພວກເຮົາ

EP 6. ຖາມທາງ

EP 5. ລົດຊາດອາຫານ

ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່ຊ່ອງທາງ Youtube, LJI: Laos-Japan Institute

ຄູ່ຮ່ວມມື

JICA
JICA
Japan Foundation