LJI Web Portal

About us

Home JF Language Center 2013.06.19 Networking meeting for Japanese Language Teachers
JA slide show

2013.06.19 Networking meeting for Japanese Language Teachers

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

ການປະຊຸມເຄືອຂ່າຍການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ໃນວັນທີ 19 ເດືອນ 6 ປີ 2013 ສູນພາສາມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງການປະຊຸມ「ເຄືອຂ່າຍການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນ」ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.

ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຄູ-ອາຈານທີ່ສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ 20 ຄົນມາຈາກ7 ໜ່ວຍງານການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີທ່ານ ນາງ ຟຸຕະໂມະໂຕະ ເລຂາມາຈາກສະຖານທູດ
ຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປລາວ.

ໃນການປະຊຸມແມ່ນ ໄດ້ແນະນຳສະເໜີແຕ່ລະໜ່ວຍງານ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະກຸ່ມ

ເພື່ອໂອ້ລົມກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະຫົວຂໍ້ທີ່ຈະຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ,ນອກຈາກນັ້ນ

ທ່ານ ນາງ ຟຸຕະໂມະໂຕະ ຍັງໄດ້ປາຖະກາຖາກ່ຽວກັບການໃຫ້ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂອງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນແກ່ບັນດາໜ່ວຍງານການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸນນຳອີກ.

ອາຈານທີ່ມາຈາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະອາຈານອາສາສະໝັກສອນພາສາຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ຈາກເມື່ອກ່ອນ

ທີ່ຂາດທີ່ປຶກສາດ້ານການສິດສອນ, ດ້ານອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆເມື່ອໄດ້ປຶກສາໂອ້ລົມ

ກັບອາຈານຄົນອື່ນໆ, ກໍ່ໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງຈາກການເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມເຄືອ

ຂ່າຍການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນຄັ້ງນີ້.

ນອກຈາກນີ້, ທີ່ຜ່ານມາການພົບປະຕິດຕໍ່ກັນກັບບັນດາອາຈານຂອງແຕ່ລະໜວ່ຍງານການສຶກສາພາສາ

ຍີ່ປຸ່ນທີ່ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີ, ເມື່ອຜ່ານຈາກການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບ ອາຈານ

ທີ່ມາຈາກໜ່ວຍງານອື່ນໆ, ເຫັນໄດ້ວ່າວ່າໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງຄຶກຄື້ນຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ ແລະ ພົວພັນ ໃນຕໍ່ໜ້າ, ຈະມີແຜນຈັດຕັ້ງການສຳມະນາການສຶກສາພາສາ

ຍີ່ປຸ່ນຂື້ນໃນທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ ນີ້ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. ໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປ,ຄິດວ່າເປັນການດີຫຼາຍຖ້າຫາກມີການສົ່ງເສີມ

ດຳເນີນ ແລະ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂອກາດຄືດັ່ງກ່າວໄປເລື້ອຍໆ ,ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນເຄືອຂ່າຍ

ບັນດາຄູອາຈານ, ໄດ້ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ເພື່ອຈະໄດ້ສ້າງປະໂຫຍດ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ

ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກພາສາຍີ່ປຸ່ນ.

(ສູນພາສາມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ)

日本語教育ネットワーク会議

2013年6月19日に、ラオス日本センターにて、「日本語教育ネットワーク会議」が実施されました。

ビエンチャンとルアンプラバンの7つの日本語教育機関から、約20名の日本語教育関係者が集まりました。また、在ラオス日本大使館より、二元書記官にもご出席いただきました。

 

会議では、各教育機関の紹介と共に、各機関から挙げられた課題・問題点について、グループに分かれて話し合いが行われました。また、二元書記官より、大使館からの日本語教育機関に対するサポートについて、お話いただきました。

 

ルアンプラバンから出席された先生や、ボランティアで日本語教育を行っている先生は、教授法や教材について、身近に相談する相手がいないので、今回のネットワーク会議に参加することで、他の先生方と悩みを相談したり、情報共有することができたのではないでしょうか。

また、ビエンチャンで日本語教育を行っている先生方も、普段接することのない、他の日本語教育機関の教師たちと情報交換することで、良い刺激を受けたことと思います。

 

次回は、8月末に、日本語教育セミナーを実施する予定です。

今後も、教師間のネットワークを強化し、教育の質を高め、学習者の役に立つ日本語教育を行っていけるような機会を継続して設けることができればと思います。 (JFLC)

Last Updated ( Tuesday, 16 July 2013 04:28 )  
You are here: Home JF Language Center 2013.06.19 Networking meeting for Japanese Language Teachers