Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ງານພົບປະເຄືອຂ່າຍອະດີດນັກສຶກສາຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນທີ 23/12/2020 ທີ່ຫ້ອງອາເນັກປະສົງຂອງ ສລຍ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ, ຜູ້ອໍານວຍການ ສລຍ.
ງານພົບປະດັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈໍາທຸກປີ ເພື່ອຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຜົນຂອງການໄປທັດສະນະສຶກສາຂອງນັກສຶກສາລຸ້ນທີ 12 ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນລະຫວ່າງອະດີດນັກສຶກສາດ້ວຍກັນເອງກັບນັກສຶກສາລຸ້ນປະຈຸບັນທີ່ກໍາລັງຮຽນຢູ່.
LJI-MBA Alumni Network Meeting at LJI. Supported by JICA Laos Office.
 

131384471 3777902525607751 7359717503089706154 o131615613 3777903325607671 2716646564994569145 o131640315 3777903255607678 1920755376646908798 o

131821364 3777902485607755 2679262659853840219 o131924279 3777903602274310 625119844888804447 o131987810 3777903368941000 6150899795991829177 o132025570 3777902272274443 7940718420286408015 o132270739 3777903145607689 5633066203530847176 o