Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

 IMG 5756

ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໄປສຶກສາຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການສະໝັກ ແລະການກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຢີປຸ່ນ. ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2020 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ໄດ້ຈັດງານສໍາມະນາກ່ຽວກັບການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພິທີດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສລຍ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ຜູ້ອຳນວຍການ ສລຍ, ມີຮອງຜູ້ອໍານວຍການ, ມີຫົວໜ້າພະແນກ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກສຶກສາ ມຊ, ນັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານ, ນ້ອງນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ມຊ ແລະຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

       ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ຜູ້ອຳນວຍການ ສລຍ ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງຂອງການຈັດການສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ວ່າ: ການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນດາກິດຈະກໍາເພື່ອແລກປ່ຽນວິຊາການລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກໍຄື ສປປ ລາວ ແລະປະເທດຢີ່ປຸ່ນໂດຍຜ່ານ ສລຍ, ເພື່ອພົບປະ ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ທຶນການສຶກສາ ແລະການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດຢີປຸ່ນ ແລະຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານສໍາມະນາ ໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການກຽມຕົວໄປສຶກສາທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລໂອກະຢະມະ ປະເທດຢີປຸ່ນ ເຊິ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງ, ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາຮຽນ, ມີທຶນການສຶກສາສໍາລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ  ແລະເປັນສະຖານທີ່ໆມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມດ້ວຍທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະເປັນເອກະລັກ.  ພ້ອມນັ້ນທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ:  ຜູ້ທີ່ມີໂອກາດໄດ້ໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່  ມະຫາວິທະຍາໄລໂອກະຢະມະປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຈະມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້  ແລະປະສົບການທີ່ດີ ແລະສາມາດນໍາມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດໃນສະເພາະໜ້າ ແລະຍາວນານ.  ເຊິ່ງການຈັດງານສໍາມະນາຄັ້ງນີ້, ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ  Zoom ຫຼືື Video Conference ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ສລຍ, ມຊ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ໂອກະຢະມະ ປະເທດຍີ່ນປຸ່ນ ເຂົ້າໃນການສໍາມະນາ ເນື່ອງຈາກການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19, ໂດຍເປັນກຽດບັນຍາຍຂອງທ່ານ ອຈ. Yusuke Nii ຜູ້ປະສານງານ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໂອກະຢະມະ ຈາກປະເທດຢີປຸ່ນ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານສໍາມະນາໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເງື່ອນໄຂ, ຂັ້ນຕອນຂອງການສະໝັກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ, ທຶນການສຶກສາ, ການເລືອກສາຂາຮຽນໃນແຕ່ລະສາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລໂອກະຢະມະ; ພ້ອມນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການເລົ່າປະສົບການຂອງນັກສຶກສາລາວ ທີ່ກໍາລັງສຶກສາຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລໂອກະຢະມະ ປະເທດຢີ່ປຸ່ນອີກດ້ວຍ.