Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ ປທ. ສຸກສາຄອນ ແສງສຸລິວົງ ຂຶ້ນເປັນຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ
ໃຫ້ກຽດມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ໂພສີ ທິບດາວັນ, ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານຢ່າງພ້ອມໜ້າ

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຮສ. ໂພສີ ທິບດາວັນ ຮອງອະທິການບໍດີ ມຊ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ພິທີ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການທີ່ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃໝ່ ໃຫ້ມີແນວຄິດການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີທັດສະນະລັກໝັ້ນຕໍ່ພັກ-ລັດ, ມີແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຢ່າງເປັນລະບົບ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ, ປະຕິບັດວຽກງານ ແບບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ເຮັດວຽກຢ່າງມີແບບແຜນ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ພ້ອມທັງມີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ພ້ອມນັ້ນທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຕໍາໜິເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.