Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ພິທີມອບຮັບທຶນການສຶກສາຈາກມູນນິທິ Mitsubishi UFJ Foundation ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10/12/2019 ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍການເປັນປະທານກ່າວເປີດງານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ມູນນິທິທີ່ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຊົມເຊີຍນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໃນຄັ້ງນີ້.
Mr. Ryosuke Tamakoshi, Chairman of Mitsubishi UFJ Foundation ໄດ້ຂຶ້ນມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກສຶກສາຂອງ ມຊຈຳນວນ 25 ຄົນ.

The scholarship award ceremony was held on December 10, 2019, at Laos-Japan Human Resource Development Institute. Opening remark by Assoc. Prof. Dr. Houngphet Chanthavong, Vice President of NUOL and congratulation speech by Assoc. Prof. Dr. Bounlouane Doungngueun, Director of LJI. Awarding scholarship to 25 students by Mr. Ryosuke, chairman of Mitsubishi UFJ Foundation.

see picture on facebook: https://www.facebook.com/LJILaos/photos/pcb.2788271121237568/2788246631240017/?type=3&theater