Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທລຸ້ນທີ 11 ຈໍານວນ 34 ຄົນ ຈາກສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາຢູ່ປະເທດໄທ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1-5 ທັນວາ 2019.

ວັນທີ 2/12/2019 ຕອນເຊົ້າ ທາງທີມງານແມ່ນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກ Panyapiwat Institute of Management (PIM), ສະຖາບັນແຫ່ງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄືອຂອງ CP ເຊິ່ງຜະລິດບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ CP. ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ນັ້ນແມ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫ້າງສັບປະສິນຄ້າ Makro ເພື່ອຮັບຟັງການບໍລິຫານຈັດການຂອງບໍລິສັດ, ໂດຍບໍລິສັດແຫ່ງນີ້ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄືອຂອງ CP ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຫ້າງອື່ນໆຄືຈະເນັ້ນໃສ່ລູກຄ້າ whole sell ແລະ retailer ເປັນຫຼັກ ໝາຍເຖິງລູກຄ້າທີ່ມາຮັບສິນຄ້າໄປຂາຍຕໍ່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຫຼາຍຢ່າງ, ສ່ວນລູກຄ້າທີ່ຊື້ສິນຄ້າໄປຊົມ (end-user) ກໍຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ຈະບໍ່ມີສິດທິພິເສດເຊັ່ນ ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆ ຫຼື ການບໍລິການຫຼັງການຂາຍ.

ເບິ່ງຮູບການທັດສະນະມື້ທີ 1 ໄດ້ທີ່ https://www.facebook.com/LJILaos/photos/pcb.2771817216216292/2771813936216620/?type=3&theater

ວັນທີ 3/12/2019 ຕອນເຊົ້າແມ່ນເຂົ້າປຶກສາຫາລືກັບ Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍ ໂດຍຈະເນັ້ນການສຶກສາແບບຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍທຸກຫຼັກສູດຈະມີພາກບັງຄັບໃຫ້ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄປນໍາ ດັ່ງນັ້ນນັກສຶກສາທີ່ຈົບຈຶ່ງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃນລະດັບດີ ແລະ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ 100% ຂອງນັກສຶກສາທີ່ຈົບໄປມີວຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດ. ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ດຽວກັນແມ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມ V.T Garment Group., Ltd. ໂຮງງານຕັດຫຍິບເຄື່ອງກິລາ ແລະ ເຄື່ອງກັນໜາວໃຫ້ກັບຫຼາຍແບຣນດັງໆ ເຊັ່ນ Nike, Adidas ເປັນຕົ້ນ. ໂຮງງານດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ລະບົບ AI ເຂົ່້າມາຊ່ວຍຄວບຄຸມການຜະລິດເຮັດໃຫ້ຍົກສູງປະສິດຕິພາບຂອງວຽກງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເບິ່ງຮູບການທັດສະນະມື້ທີ 2 ໄດ້ທີ່ https://www.facebook.com/LJILaos/photos/pcb.2773044326093581/2773025116095502/?type=3&theater

ວັນທີ 3/12/2019 ແມ່ນທັດສະນະໃນຕອນເຊົ້າພຽງຢ່າງດຽວ ຄືໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມໂຮງງານຜະລິດນໍ້າດື່ມ ສະຫຍາມ ໂດຍໂຮງງານແຫ່ງນີ້ກໍ່ຕັ້ງມາໄດ້ 21 ປີ ແລ້ວ ແລະໄດ້ຜະລິດນໍ້າດື່ມໃຫ້ກັບ 100 ກວ່າແບຣນນໍ້າດື່ມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ Aquafina, Vivalka, Siam ເປັນຕົ້ນ ໂດຍທຸກແບຣນທີ່ບໍລິສັດຜະລິດໃຫ້ລວມກັນແລ້ວມີສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດໃນປະເທດໄປ 5%. ເນື່ອງຈາກໂຮງງານບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຖ່າຍຮູບໃນສາຍການຜະລິດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຮູບໜ້ອຍດຽວ.

ເບິ່ງຮູບການທັດສະນະມື້ທີ 3 ໄດ້ທີ່