Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

Honda Y-E-S Award 2019 ceremony was held in Laos-Japan Institute. Two winners of this year are Mr. Kisun CHUNTI and Mr. Kong HER, Congratulations!. Handover award medal and certificate by Dr. Mitsunobu KANO, Executive Director of Honda Foundation.

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນໍາ ທ້າວ ກົງ ເຮີ ແລະ ກິຊັນ ຈັນທີ ທີ່ຊະນະເລີດລາງວັນຮອນດາ Honda Y-E-S Award 2019.
ງານມອບລາງວັນໃນຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍແຂກທີ່ມີກຽດເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ແກ່ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ອຸດົມ ພອນຄໍາເພັງ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພະນະທ່ານ ເຄອິໂຊະ ທາເກວະກະ ທ່ານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ໃຫ້ກຽດມອບລາງວັນແກ່ນັກສຶກສາໂດຍ Dr. Mitsunobu KANO ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ມູນນິທິຮອນດາ.