Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຮຸ້ນທີ 11 ຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນທັດສະນະສຶກສາທີ່ໂຮງງານວຽງຈັນໂອໂຕເມຊັນ ໂປຣດັກຈໍາກັດ ໃນວິຊາ ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ. ນຳພາໂດຍ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ, ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທັງເປັນອາຈານປະຈໍາວິຊາ. ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນໂດຍ ທ່ານ ບຸນແຖວ ພົມມະໄຊສີ, ປະທານບໍລິສັດ. ໃນການທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຮງງານ, ບັນດາທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ດໍາເນີນຢູ່, ຢ້ຽມຊົມສາຍການຜະລິດ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຕັ້ງຖາມທີ່ຕົນເອງສົນໃຈຕໍ່ທ່ານປະທານບໍລິສັດ ເຊິ່ງເພິ່ນກໍໄດ້ຕອບທຸກຄໍາຖາມຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດແກ່ນັກສຶກສາອີກດ້ວຍ.

ໂຮງງານວຽງຈັນໂອໂຕເມຊັນໂປຣດັກເປັນໂຮງງານປະກອບຊິ້ນສ່ວນສາຍໄຟລົດຍົນໃຫ້ແກ່ HONDA, NISSAN ແລະ ຜະລິດໜ່ວຍບານເຕະຍີ່ຫໍ້ Molten ສົ່ງໄປຍີ່ປຸ່ນ. ບໍລິສັດດໍາເນີນວຽກງານຕາມວິໄສທັດຂອງປະທານບໍລິສັດ "ມື້ນີ້ຕ້ອງດີກວ່າມື້ວານ, ມື້ອື່ນຕ້ອງດີກວ່າມື້ນີ້ ແຕ່ຖ້າໂອກາດບໍ່ມີຕ້ອງສາ້ງໂອກາດ ສວຍໃຊ້ໂອກາດເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່"