Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ສຳເລັດລົງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍກັບການແຂ່ງຂັນແຜນທຸລະກິດປະຈຳປີ 2019, ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ແລະ ອົງການໄຈກາ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນ ປະທານເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ສຈ. ປອ ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງທ່ານກໍ່ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດການແຂ່ງຂັນແຜນທຸລະກິດໃນຄັ້ງນີ້ ຈຸດປະສົງຫຼັກໆ ກໍ່ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ທຸລະກິດທີ່ກຳລັງຈະລິເລີ່ມໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງໃນອະນາຄົດ ນອກນັ້ນ ທ່ານ ຮສ. ປອ ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍກະຕິກາ ແລະ ສິ່ງທີ່ນັກແຂ່ງຂັນທຸກທ່ານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການນຳສະເໜີແຜນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ, ການແຂ່ງຂັນໄດ້ດຳເນີນຕັ້ງແຕ່ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14/06/2019 ແລະ ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນຕອນບ່າຍ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 1 ກໍ່ຄື ທ່ານ ນາງ ສຸກຖາບອນ ວົງສະຫວັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບລາວວັນເປັນເງິນຈຳນວນ 4,000,000 ກີບຈາກສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ 1 ລ້ານກີບຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ພ້ອມທັນຂັນລາງວັນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ, ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງມີທີ 2 ແລະ ທີ 3 ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນຄົນລະ 1,000,000 ຈາກທະນາຄານພັດທະນາລາວ.