Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ວັນເສົາ ທີ 6 ເມສາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຮຸ່ນທີ 11 ຂອງ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຂຶ້ນ ໂດຍການລະດົມເງິນກັນພາຍໃນຫ້ອງເພື່ອນໍາໄປຊື້ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ເຄື່ອງກິລາຕ່າງໆ ລວມມູນຄ່າ 6,383,000 ກີບ ແລ້ວນໍາໄປມອບໃຫ້ແກ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນພູເຂົາຄວາຍ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ. ການຈັດກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນນໍາພາໂດຍ ຮສ. ປອ. ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ປ. ໂທ ຈໍານວນ 27 ຄົນ. ນອກຈາກການມອບເຄື່ອງອຸປະກອນການຮຽນແລ້ວ ຍັງໄດ້ມີການແຈກເຂົ້າໜົມໃຫ້ແກ່ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນ ແລະ ການຫຼິ້ນກິລາເປຕັງລະຫວ່າງນັກສຶກສາ ປ. ໂທ ກັບ ຄູໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ອີກດ້ວຍ.