Laos-Japan Institute  |   ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ    |    ラオス日本センター

ສຳເລັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືຄັ້ງທີ 9 ກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາພາກເອກະຊົນແລະການລົງທຶນຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນສປປລາວຜ່ານ LJI ແລະ ການເຊັນບົດບັນທຶກໂຄງການເພື່ອການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທຸລະກິດແລະເຄືອຂ່າຍຜ່ານ ສລຍ
9th Joint Coordination Committee Meeting On the Project for Capacity Building for Supporting Private Sector Development and Japanese Investment in Lao PDR through LJI and Record of Discussions Signing Ceremony on the Project for the Capacity Development of Business Professionals and Networking through LJI

本日は、プロジェクトの第9回目の合同調整会議(JCC)及び次期プロジェクトのR/D署名式。

ブンルアン所長及び小職より報告を行い、質疑応答。

米山JICA所長とプトゥーNUOL副学長には、次期フェーズのR/Dにも署名をして頂きました。

これで、漸く9月1日より、新しい3年のプロジェクトが動き出すことが決まりました。皆様、お疲れ様でした。

ກອງປະຊຸມຮ່ວມຄັ້ງທີ 9ຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານ ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາພາກທຸລະກິດ ແລະການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ເມສາ 2019ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ Yoshiharu YONEYAMA ຫົວໜ້າອົງການໄຈກ້າ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມພົວພັນ ແລະຮ່ວມມື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ແລະພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອສືບຕໍ່-ສົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ເຊິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມແຕ່ເດືອນກັນຍາ ປີ 2014 ເຖິງທ້າຍເດືອນ ສິງຫາ 2019, ເພື່ອແນ່ໃສ່ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາຂະແໜງເສດຖະກິດຢູ່ລາວ ພ້ອມທັງເປັນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃສ່ພາກພື້ນກໍ່ຄືສາກົນ; ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອົງການໄຈກ້າ (ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ) ແລະມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະມີການຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຮ່ວມມືການສົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານໃນທຸກໆ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະທ້າຍປີ; ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ (ແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 2018 ເຖິງມີນາ 2019) ສາມາດສະຫຼຸບວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການໄດ້ຄື: ໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໃນທາງດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະວັດທະນາທໍາ, ສືບຕໍ່ການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທລຸ່ນທີ 11 ແລະດໍາເນີນການປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທລຸ່ນທີ່ 10, ຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມບໍລິຫານທຸລະກິດລົງສູ່ແຂວງຫວງພະບາງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະແຂວງຈໍາປາສັກ, ສໍາເລັດການສອນຫຼັກສູດຜູ້ບໍລິຫານ (Keiei-juku) ຈໍານວນ 18 ທ່ານ. ນອກນັ້ນຍັງມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງສະຖາບັນ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃນທີ່ປະຊຸມຍັງມີການລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສືບຕໍ່ໂຄງການ ໃນໄລຍະ 03 ປີ (2019-2022). ຕາງໜ້າຝ່າຍສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເຊັນໂດຍທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະຝ່າຍອົງການໄຈກ້າເຊັນໂດຍທ່ານ Yoshiharu YONEYAMA ຫົວໜ້າອົງການໄຈກ້າ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ເນື້ອໃນຂອງການລົງນາມດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາພາກລັດ ແລະເສີມຂະຫຍາຍເຄື່ອຂ່າຍພາກທຸລະກິດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊັບພະກອນມະນຸດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພາກທຸລະກິດ ແລະການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດຢີ່ປຸ່ນຢູ່ ສ ປປ ລາວ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານວິຊາການໃນຫຼັກສູດສະເພາະຜູ້ບໍລິຫານ (Keiei-juku), ແນໃສ່ການດໍາເນີນການຈັດເຝິກອົບຮົມ, ການຮຽນ-ການສອນ ແລະຮ່ວມມືກັບສະພາການຄ້າ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆ ນອກນັ້ນ, ຍັງສະໜັບສະໜູນ ສົ່ງເສີມ ແລະການແລກປ່ຽນພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານລະຫວ່າງສອງສະຖາບັນ.