ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ     |    Laos-Japan Institute   |   ラオス日本センター

ວັນທີ 12-13 ເດືອນທັນວາ 2018 ອາຈານຈາກສະຖາບັນລາວຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໄປຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ແນະນໍາວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ກິດຈະກໍາແມ່ນຫຼັງຈາກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນແລ້ວກໍໄດ້ມີການຮຽນພິທີຊົງຊາແບບຍີ່ປຸ່ນ. ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາທັງ 2 ມື້ ແມ່ນປະມານ 60 ຄົນ. ນະຄອນຫຼວງພະບາງເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄົນຍີ່ປຸ່ນມັກໄປຫຼາຍ, ຖ້າເຫັນຄົນຍີ່ປຸ່ນກໍລອງທັກທາຍເບິ່ງເດີ.

12月12日と13日、ルアンパバーンにあるスパヌボン大学とサンティパブ中等教育校でLJIスタッフが日本語、日本文化のアクティビティーを行いました。日本語の簡単な挨拶を練習した後、茶道体験を行いました。両日とも約60名の学生が参加し盛況に終わりました。ルアンパバーンは日本人観光客が多く訪れる場所なので、日本人を見かけたら挨拶をしてみてくださいね。

 

More Release News

  • LJI signed MOU with LNCCI for promoting cooperation in giving supports to business sector in Laos

  • ບຸນປີໃໝ່ຍີ່ປຸ່ນປະຈຳປີ 2019 "Japanese New Year Festival 2019"

  • ແນະນໍາວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

  • ຮຽນຮູ້ເລື່ອງວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ