ຂ່າວທັງໝົດ

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 1 Knowledge management in organization of the President’s affiliated office, National University of Laos Khamphouy Vilay...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 40 A study on effect of transformational leaderships on employee’s performance in KVP Security Service Co., Ltd Anna Sou...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 15 Strategic management of retail industry in Lao PDR in the context of ASEAN economic integration Yuqin Zhong & Bounlou...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 30 Analysis of the effects and utilization of agreements and cooperative frameworks related to economics and internationa...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 54 Consumer behavior and factors influencing decision to buy ready-made fruit juice The case of M-Point Mart Thatluang a...

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຮັບສະໝັກນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ, ເຊິ່ງຫ້ອງນີ້ເປັນຫ້ອງຮຽນໄລຍະສັ້ນພຽງແຕ່ 20 ຄັ້ງ, 40 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານຈະສາມາດຂຽນຕົວອັກສອນ ຮິລະງະນະ ແລະ ຄະຕະກະນະໄດ້. ຜູ້ທີ່ເສັງ...

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກັນຍາ 2018 ນີ້, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸຸ່ນ ຮ່ວມກັບອົງການໄຈກາໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຮຸ່ນທີ 2 ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສລຍ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສຈ.ປອ. ສົມສີ...

ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2018 ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ຮຸ່ນທີ 2, ໃນຫຼັກສູດນີ້ມີສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ 7 ທ່ານ.   ຫຼັກສູດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາທັກສະການບໍລ...

Laos-Japan Institute was selected to be a host for Overseas Training in Lao PDR for the first year of the 6th batch stduents of PhD Professional TORYUMON from Nagoya University in 2018. the program wi...

8th Joint Coordination Committee Meeting

8th Joint Coordination Committee Meeting on The Project for Capacity Building for Supporting Private Sector Development and Japanese Investment in Lao PDR through Laos-Japan Human Resource Development...

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກັນຍາ 2018 ນີ້, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ(ສລຍ) ມຊ ແລະມູນນິທິຮອນດາ ໄດ້ຈັດພິທີມອບລາງວັນຮອນດາສຳລັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກວິສະວະກອນໝຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2018 ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ສລຍ ໂດ...

Orientation and Scholarship Handover Ceremony ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນຈັດງານ ປະຖົມນິເທດ ແລະ ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2018-2019 ຂຶ້ນໃນຕອນແລງ ວັນທີ 19/09/2018 ໂດຍການເປັນປະທານຂ...

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2018 ນີ້, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຢີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຜົນງານການສຶກສາປະຈຳສົກສຶກສາ 2017-2018 ແລະຜ່ານແຜນການສຶກສາ 208-2019 ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ...

ດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດລາວໂທລະຄົມ ກັບ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົບຫົວຂໍ້ “ການຄິດຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງບໍລິ...

ໃນວັນທີ 24 ເດືອນ 8, 2018ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳລະຫວ່າງນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລິຊຶເມກັງ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກຫລັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ໃນການແລກປ່ຽນຄັ້ງນີ້ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທ...

ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມປະສົງແຈ້ງເຖິງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ຕ້ອງການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຊາບວ່າ ພວກເຮົາປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນເສັງທຽບເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ປະຈ...

ງານສຳມະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການຍິງ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດສຳມະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການແມ່ຍິງ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ການສຳມະນາດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນປີລະຄັ້ງ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການຍິງທີ່ປ...

ເວທີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານທຸລະກິດ ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2018 ໃນຫົວຂໍ້ "ທຸລະກິດຫຍັງທີ່ເຈົ້າຄວນຈະເຮັດ".ໃນການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ທາງສະຖາບັນໄດ້ເຊີນ ທ່ານ Takashi TSUNEKAWA ຊ່ຽວຊານ ໄຈກາ ທີ່ມີປະສ...

ກອງປະຊຸມປັບປຸງວຽກງານຂອງສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3-4 ສິຫາ 2018 ຢູ່ທີ່ ປາກຊັນ, ໂຮງແຮມໂຊກບຸນມາ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍ...

ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດພັດທະນາທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນໍໍາທີ່ດໍາເນີນມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24/7 ຫາ 1/8/2018 ຈັດຂຶ້ນທີ່ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນຂອງກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ກັບ ສະຖາບັນພັດທະນ...

ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2018 ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນໃນຫົວຂໍ້: ການບໍລິຫານເພື່ອການພັດທະນາ.ຫຼັກສູດນີ້ມີສຳມະນາກອນ 23 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງສຳມານາກອນກໍ່ແມ່ນມາຈາກກ...

On July 25, Cultural exchange event between teachers from Okinawa for overseas training and Japanese course students were organized at LJI. In the event, students lectured Lao language and talking abo...

ຫ້ອງສະໝຸດເດັກດົງປ່າແຫຼບເລີ່ມເປີດບໍລິການແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາເຖິງປີ 2018, ໄດ້ເລີ່ມເປີດຫ້ອງສະແດງທີ່ມີຊື່ວ່າ “Space D” ເຊິ່ງຈະວາງສະແດງກ່ຽວກັບ “ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນລາວ”. ທໍາອິດ, ຈະວາງສະແດງຮູບ “ເດັກນ້ອຍກ...

ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ສອຊ), ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ເພື່ອການຮວບຮວມ, ສ...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2018 ທາງສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼັກສູດການສອນພາສາລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຍີ່ປຸ່ນ (JOCV) ຈຳນວນ 7 ທ່ານ, ການຮຽນການສອນໃນຫຼັກນີ້ຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ປະມານ 3 ອາທິດ ແລະ ເນືອ...

ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ກຽດມາເປັນຜູ້ບັນຍາຍພິເສດ ໃນຫົວຂໍ້ “ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ” ສໍາລັບກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ຂອງໂຄງການ U...

LJI Business Management JournalVolume. 8, Published on July 2017, Page 48 Local firm’s Response to Global Financial Crisis: A Case of an Apparel Factory in Lao PDR Bounlouane Douangngeune1 & Sifon...

ສຳເລັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ຫົວຂໍ້ ການບໍລິຫານຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການກາຍເປັນອົງກອນແຫ່ງຄວາມຮູ້ ສຳລັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ...

LJI Business Management JournalVolume. 8, Published on July 2017, Page 1  FinTech contribute to the advantage of backwardness -a case study of Laos - Nobuo Hirohata  Abstract      This paper ...

LJI Business Management JournalVolume. 8, Published on July 2017, Page 9 A Study on Public-Private Partnership in bridging skill supply and demand in the automotive industries in Lao PDR Maniphet ...

New books of July 2018 at LJI Library

  ຫ້ອງສະຫມຸດ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມີປື້ມເຂົ້າມາໃຫມ່ຂອງເດືອນກໍລະກົດ 2018. ທ່ານສາມາດພົບເຫັນປື້ມຕ່າງໆຂອງຍີ່ປຸ່ນເຊັ່ນ: ປຶ້ມວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ, ປຶ້ມແບບຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ໄວຍາກອນ, kanji …), ປື້ມທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ປື້ມ...

LJI Business Management Journal Volume. 8, Published on July 2017, Page 35 Challenges on logistics business development in Lao PDR Phanhpakit Onphanhdala1*, Putthaxay Sirisack2 & Laddaphone Khan...

LJI Business Management Journal Volume. 8, Published on July 2017, Page 55 The knowledge management in medium size Agricultural Company The case of Mittaphab Development Agriculture Company Limi...

    ການສຳມະນາ ຫົວຂໍ້ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບຄະນະບໍລິຫານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ການສຳມະນານີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2018 ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍແມ່ນ ທ...

ປອ. ພັນປະກິດ ອ່ອນພັນດາລາ         ວັນເດືອນປີເກີດ:       22 ສິງຫາ 1979         ບ້ານຢູ່ປັດຈຸບັນ:        ບ. ຫ້ວຍຫົງ, ມ. ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ         ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:   ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ...

About Dr. Phanhpakit Onphanhdala

Phanhpakit ONPHANHDALA, Ph.D Born in August 22, 1979, Lao PDRLanguage: English, Japanese, and Lao (Mother tongue)Contact: Laos-Japan Human Resource Development Institute,   National Univeristy of L...

ເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນທານາບາຕະ (TANABATA Festival) ກິດຈະກໍານີ້ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 20/6/2018 ກົງກັບ ວັນພຸດ, ງານເລີ່ມເວລາ 13:30 - 15:00. ພາຍໃນງານຈະມີກິດຈະກ...

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າຫ້ອງປະຊຸມ ຫຼື ສໍາມະນາ ທີ່ມີອຸປະກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໂປຼເຈັກເຕີ, ຊຸດເຄື່ອງສຽງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕິດກັບຄະນະເ...

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2018 ການນຳຂັ້ນສູງ Mr. Kazuhiko KOSHIKAWA ຮອງປະທານໃຫຍ່ຂອງອົງການໄຈກາ ປະຈຳຢີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່່ອເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການ...

Business environment analysis

ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປິດຫຼັກສູດການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ ຢູ່ທີ່ຮ້ານກາເຟ @ Espresso cafe. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວເປັນໜຶ່ງໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຂອງສະຖາບັນ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຮຽນ...

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນກໍາລັງເປີດຮັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນເລີ່ມຕົ້ນ ເປີດຮຽນ:      ວັນຈັນ ວັນທີ 16/7 ເຖິງ ວັນພຸດ ວັນທີ 29/8/2018                    ມື້ຮຽນ: ຈັນ, ພຸດ, ສຸກ    ເວລ...

ກິດຈະກຳ ຣາກຶໂກະ

ໃນວັນທີ 30 ເມສາ, ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ຣາກຶໂກະ, ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວເປັນກິດຈະກຳເລົ່າເລື່ອງຕະຕົກແບບຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ໃນກິດຈະກຳນີ້ເປັນກິດຈະກຳທີ່ຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະມີີນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມ.??...

ໃນວັນທີ 21ທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຈັດກິດຈະກຳແຂງຂັນເຕະບານລະຫວ່າງອາດີດນັກສຶກສາປ ໂທ ຮຸ່ນ 9 ກັບນັກສຶກສາປ ໂທຮຸ່ນ 10, ກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ດຳເນີ້ໄປຢ່າງມ່ວນຊື່ນ⚽-------------------on April 21, there was a football gam...