Your image

ປັ່ນໄອເດຍ ສ້າງບົດພຣີເຊັນທີ່ໂດນໃຈ

• ປັ່ນໄອເດຍ - ນໍາສະເໜີແບບໃດໃຫ້ໂດນໃຈ • ອອກແບບສະໄລດ໌ - ສົມທຽບຕົວຢ່າງດີ ແລະ ບໍ່ດີ • ອິນໂຟກຣາບຟິກ - ນໍາໃຊ້ແບບໃດ ແລະ ວາງໂຊນຕໍາແໜ່ງແນວໃດ

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

• ປັ່ນໄອເດຍ - ນໍາສະເໜີແບບໃດໃຫ້ໂດນໃຈ 
• ອອກແບບສະໄລດ໌ - ສົມທຽບຕົວຢ່າງດີ ແລະ ບໍ່ດີ 
• ອິນໂຟກຣາບຟິກ - ນໍາໃຊ້ແບບໃດ ແລະ ວາງໂຊນຕໍາແໜ່ງແນວໃດ 
• ຄໍາສັບອັນໃດກະສໍາຄັນໝົດ => ຄັດຈ້ອນແນວໃດໃຫ້ໄດ້ ໂຟກັດສ໌, ຊັດເຈນ ແຕ່ຄົງຄວາມລຽບງ່າຍ 
• ຕາຕະລາງຕົວເລກທີ່ຮົກໆ => ສ້າງເປັນຕົວເລກທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ມີຊີວິດຊາວາໄດ້ຄືແນວໃດ
• ແລະເຕັກນິກອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນວ່າ: ສີຄອນທຣາດສທ໌, ຕິດຂອບ, ໃຊ້ຮູບຟອງ, ທາມໄລນ໌, ໄດອະກຣາມ

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_recordບອກລາ ສະໄລດ໌ແບບເກົ່າໆ ທີ່ເຕັມແຕ່ຕົວໜັງສື

fiber_manual_recordສ້າງສະໄລດ໌ໃຫ້ງາມໆ ເດັ່ນໆ ກໍໝັ້ນໃຈໃນການຂຶ້ນນຳສະເໜີ

fiber_manual_recordໄອເດຍດີ ສະໄລດ໌ດີກວ່າ, ຜູ້ຟັງກໍຕິດໃຈ ແລະ ຈົດຈຳໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Dr. Phanhpakit

ຮອງອໍານວຍການ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ໄລຍະເວລາ:

5 ວັນ (15 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

700,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com