Your image

ການພັດທະນາທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ທັກສະສຳຄັນສຳລັບຜູ້ນຳພາ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຍຸກໃໝ່ • 4 ລະດັບການນຳພາ (ການນຳພາຕົນເອງ, ທີມງານ, ອົງກອນ ແລະ ສັງຄົມ) • ທຸກຄົນນຳຄວາມແຕກຕ່າງເຂົ້າສູ່ອົງກອນ

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ເປີດຮັບສະໝັກ
ມື້ຮຽນ: 20-22/07/2020

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

• ທັກສະສຳຄັນສຳລັບຜູ້ນຳພາ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຍຸກໃໝ່ 
• 4 ລະດັບການນຳພາ (ການນຳພາຕົນເອງ, ທີມງານ, ອົງກອນ ແລະ ສັງຄົມ) 
• ທຸກຄົນນຳຄວາມແຕກຕ່າງເຂົ້າສູ່ອົງກອນ 
• ຄວາມສະຫລາດທາງດ້ານອາລົມ 
• ການບໍລິຫານຄວາມຂັດແຍ່ງ 
• ສີລະປະໃນການປ່ອຍວາງ 
• ການສື່ສານທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນອົງກອນ 
• ການສ້າງຈຸດຢືນທີ່ຖືກຕ້ອງ 
• ການຕຳນິສົ່ງຂ່າວແບບສ້າງສັນ 
• ທີມງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບ 
• ການນຳພາຕາມສະຖານະການ (ສຳລັບການນຳພາພະນັກງານ 4 ຮູບແບບໃນອົງກອນ; ການເນັ້ນຄົນ ແລະ ການເນັ້ນວຽກ) ໃຫ້ບົດຝຶກຫັດ 
• ດາວ 5 ແຈ ແຫ່ງອຳນາດ (ຜູ້ນຳກັບການປະຕິບັດສິ່ງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຖືກໃຈ; ອຳນາດທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ແມ່ນຖານະຕຳແໜ່ງແຕ່ແມ່ນອິດທິພົນທີ່ສະມາຊິກຍອມປະຕິບັດຕາມດ້ວຍຄວາມສັດທາ) 
• ຈົບການຝຶກອົບຮົມ 

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_recordຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຢູ່ໃນອົງກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຫລັກສູດນີ້ມີນໍ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຫລາຍຂຶ້ນ.

fiber_manual_recordຮູ້ຈັກຮູບແບບວິທີການບໍລິຫານພຶດຕິກຳຂອງຕົນ ແລະ ພະນັກງານຂອງຕົນດີຂຶ້ນ.

fiber_manual_recordສາມາດນຳພາຕົນເອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຂອງຕົນໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 

fiber_manual_recordນອກຈາກນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫລັກສູດຍັງຈະໄດ້ແລກ ປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງກັນ, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານວິຊາການ, ຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພື່ອພ້ອມກັນກ້າວໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່ຫລວງກວ່າເກົ່າ.

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image

ອາຈານ ສຸດຖະໜອມ ພິນສະຫວັດ

ຮອງອໍານວຍການ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ໄລຍະເວລາ:

3 ວັນ (18 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

6 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

750,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com