ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ພາບລວມ

ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການ JICA. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2010 ໄດ້ຍົກລະດັບຂຶ້ນຈາກສູນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມາເປັນ ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (LJI) ເຊິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນກິດຈະກໍາດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງປະຊາຊົນທັງ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ມີບົດບາດສູງໃນການເຊື່ອມສາຍສໍາພັັນຜ່ານການແລກປ່ຽນວັດທະ ນະທໍາ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ.

ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສ້າງໂຄງການການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນຊ່ຽວຊານ ລະຫວ່າງ 2 ລັດຖະບານ, ໂດຍມີຄູ່ຮ່ວມມື ຄື ອົງການ JICA ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍຄື:

1. ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນການສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນທຸລະກິດພາກເອກະຊົນຂອງລາວ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງ ASEAN.

2. ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສໍາພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ, ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ວາງແຜນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໄວ້ຄື:

- ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເປີດການບໍລິຫານທຸລະກິດ 
- ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັັບຄ໋ອມພິວເຕີ 
- ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເປີດສອນຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ 
- ເຮັດກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ວັດທະນະທໍາ 
- ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Front building of LJI
lji logo's timeline

ການກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຄວາມເປັນມາ

ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງແຜນພັດທະນາປະເທດດ້ວຍລະບົບເສດຖະກິດສັງຄົມນິຍົມ, ຈົນມາເຖິງປີ 1986 ເມື່ອກົນໄກເສດຖະກິດແບບໃໝ່ໄດ້ປາກົດຂຶ້ນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ເສດຖະກິດໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໂຕ ແຕ່ມັນກໍເຮັດໃຫ້ເກີດມີສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອມາຈັດການກັບສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃນ ASEAN ທີ່ຕ້ອງການຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນເຕັກໂນໂລຊີອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເກັ່ງດ້ານການຈັດການ.

ເດືອນມັງກອນ 2000, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Keizo Obuchi ແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຄວາມຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ 2 ປະເທດ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍການແລກປ່ຽນບຸກຄະລາກອນຂອງທັງ 2 ປະເທດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສູນຮ່ວມມືດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮັບການກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຢູ່ໃນພື້ນຖານສາຍສໍາພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ.

The development of Laos-Japan Institute can be seen in four different phases with specific characteristics as follows:

First phase (May 2001 – August 2006): The activities were limited in scope including business management training, Japanese language training, cultural exchange programs and library services. This phase was characterized by a boom and decline in the business management training course. Lao PDR started rapid transformation from the centralized economy towards the market-oriented economic development since the early 1990s. However, during those years, many business persons and managers in the public sectors did not have sufficient modern management knowledge and skills. They managed their works based on trial and error. The launch of modern business management training programs attracted a large number of participants. However, after several years of program operation, the number of participants declined, urging top management of Laos-Japan Institute to adjust the programs for meeting the demand in society.  

Second phase (September 2006 – August 2010): In this phase, the programs at Laos-Japan Institute were modified greatly to meet the society’s needs. The master degree of business administration (MBA) program was established in 2008, Study in Japan Fair was initiated in 2007, Honda Award for Young Engineers and Scientist program was commenced in 2009, the on-site consultation on management program was initiated in 2007, business forums were also added. Due to such activity expansions, Lao-Japan Center was upgraded to Laos-Japan Institute on May 11, 2010. Such expansion in activities of Laos-Japan Institute was a very crucial condition for JICA to extend its support to Laos-Japan Institute in the third phase.

Third phase (September 2010 – August 2014): This phase was an extension of the second phase for improving the existing activities as well as adding action research and supporting Japanese investments in Laos. During this phase, Japan Foundation also established Japan Foundation Language Center in LJI, making Japanese course activities become more intensified. Japanese language proficiency test was also initiated in this phase.

Fourth phase (September 2014 – August 2019): In this phase, supports to Japanese companies in Laos are enhanced through organizing job fairs, business seminars, business matching and capacity building. In this phase, LJI activities are not confined only in Vientiane Capital, but some activities are extended to other provinces particularly Savannakhet. More research activities are also added along with case study development in this phase aiming to establish LJI as a think tank of business and investment environments in Laos for Japanese and Lao companies. Case studies will also enhance practical aspects of the education programs at LJI so that the participants will gain practical knowledge and experiences from LJI. Recent development in this phase includes the launches of keiei-juku program, Start-Up program and LJI Business Café.  

1.Long-term orientation

Laos-Japan Institute has developed its management philosophy consisting of vision, mission and credo which is shared among all staff. The philosophy is displayed in the lobby and presented to staff in internal meetings. The content of the philosophy is as follows:

ວິໄສທັດ

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນເຕີບໂຕໄປກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ

ພາລະກິດ

ສະຖາບັນລາວຍີ່ປຸ່ນ ດໍາເນີນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຈອບສະໜອງການແລລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ/ວິຊາການລະຫວ່າງລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເຄຄືອຂ່າຍທຸລະກິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ຫຼັກການ

ເປັນເຈົ້າການຮຽນຮູ້ ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ປະຕິບັດຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ ບົນພື້ນຖານການເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຫ້າວຫັນ ຮັບຜິດຊອບ ໃນຂອບຍຸຕິທໍາ

2.Complete management structure

Management structure 
Laos-Japan Institute has an effective management system as shown in Figure 1. Laos-Japan Institute receives close supervision from President and Vice President of the National University of Laos, as well as receiving close supervision from JICA. NUOL and JICA have provided suitable personnel to Laos-Japan Institute. This means that Laos-Japan Institute is equipped with appropriate management team and staff. Laos-Japan Institute consists of 4 divisions such as Personnel and Administration Division, Business Course Division, Japanese Course Division and Exchange Activity-Library Division. All divisions and units have clear mandates and action plans. All staff are assigned clear job descriptions and allowed to interact constantly with one another.

Management structure

Head and deputy head of each division and Japanese expert in the division are responsible to steering daily activities of the division. Documents are circulated for information sharing. Recently, information sharing through social media such as facebook, whatsapps and line is increased. 

3.Coordination and meeting schedules

Laos-Japan Institute carries out PDCA cycle on a constant basis. Meetings are used as venue for PDCA to operate. That is, Laos-Japan Institute has the following meetings: 
- Six monthly meeting for the supervision level (joint coordination committee meeting) 
         - Monthly meetings 
               - Report meeting: Lao Director and Vice President of NUOL 
             - Report meeting: Lao top management personnel, Project Chief Advisor, project coordinator and JICA assistant representative Institute meeting among all Lao staff (all Lao personnel from the Director to assistant participate in this meting) 
           - Joint management meeting: Lao top management personnel, Japanese director, coordinator, head of division and Japanese experts 
- Weekly meeting between Lao top management personnel and division heads

4.Spiral development based on small-world networks phronetic leadership

Laos-Japan Institute works on the value of cooperation and phronetic leaderships. It organizes all its training programs in close collaboration with other organizations and individuals under strong leaderships of both Japanese and Lao directors. Up to now, Laos-Japan Institute has signed about 10 memorandums of understanding with outside organizations both domestically and internationally. Apart from such forma networks, Laos-Japan Institute also has various informal networks.